Phytophthora: laat u zich dit jaar niet verrassen | Syngenta Nederland

You are here

Phytophthora: laat u zich dit jaar niet verrassen

Akkerbouwzaden
23.03.2016

Voorkom extra werk en kosten! 

Een jong aardappelgewas is kwetsbaar. Door snelle groei van blad en stengels is het gewas gevoelig en kan Phytophthora zich zeer snel uitbreiden. Een product dat meegroeit met het nieuwe loof kan dit voorkomen.

De eerste voorjaarswerkzaamheden zijn al weer uitgevoerd voor het nieuwe seizoen en daarmee kondigt de drukke voorjaarstijd zich al weer aan. Dit is het moment om voorbereidingen te treffen voor de beste bestrijdingsstrategie tegen Phytophthora. Laat u zich dit seizoen niet verassen en pas vroegtijdig de juiste strategie toe om Phytophthora te voortkomen.

PPO Lelystad heeft proeven gedaan om te bepalen wat de beste strategie is om Phytophtora te voorkomen. Er kwam in alle proeven naar voren dat een goede start van het seizoen essentieel is voor een optimale bestrijdingsstrategie en dat in deze periode geen fouten gemaakt mogen worden. Een goede start in de eerste bespuitingen vertaalt zich later in het seizoen terug in minder ziekte.

Op het PPO liet Revus wederom de beste bescherming zien. Dit heeft te maken met de sterke preventieve werking, de goede snelle regenvastheid en de meegroeiende werking van Revus, die ook het nieuw gevormd blad beschermt. Hierdoor is Revus bij uitstek het product om mee te starten. Het advies is dan ook voor dit jaar: start de eerste 6 Phytophthorabespuitingen met Revus 0,6 l/ha. Bij pootgoed, in combinatie met minerale olie mag worden uitgegaan van 0,5 l/ha.

Proefresultaat:


Onderstaand ziet u de resultaten van de proef op het PPO. Revus is hierbij vergeleken met een referentieproduct. En na het eerste blok is voor beide middelen overgeschakeld naar de meest gebruikte standaard in het middenblok. Het resultaat is duidelijk: medio augustus komt in de velden waar met Revus is gestart veel minder Phytophthora voor.