U houdt toch ook van de beste schilkwaliteit? | Syngenta Nederland

You are here

U houdt toch ook van de beste schilkwaliteit?

Akkerbouwzaden
27.03.2019

In pootgoed en o.a. tafelaardappelen (waar het uiterlijk van de knol van groot belang is) zien we vaak naast Rhizoctonia en zilverschurft ook andere zogenaamde zwartschimmels optreden.

Gelukkig is er Amistar, het vertrouwde fungicide met een brede werking. Onderzoek laat naast de uitstekende werking op Rhizoctonia (figuur 1),  ook een goede werking zien op zilverschurft (figuur 2) en zwarte spikkel. Ook zilverschurft is in toenemende mate een kwaliteitsprobleem in zowel pootaardappelen als tafelaardappelen.

Resultaten Rhizoctionia en zilverschurftbestrijding met Amistar

In 2018 is er uitgebreid onderzoek gedaan door Wageningen University & Research, naar de werking van Amistar en een nieuwe referentiemiddel. Dit onderzoek is uitgevoerd op peterischalen, waarbij is gekeken naar de groei van de schimmel als deze wordt blootgesteld aan de werkzame stoffen azoxystrobine (Amistar) en fluxypyroxad (Ref. A.). 

De resultaten van dit onderzoek waren duidelijk en zijn in lijn met de resultaten die in de veldproeven zijn gevonden:

  • Rhizoctonia: Amistar geeft een goede werking, die beter is dan de van de referenties
  • Zwarte spikkel: Amistar geeft in alle getoetste doseringen een prima werking (de schimmel vertoont nauwelijks groei), terwijl de referentie nagenoeg geen werking laat zien. Op de afbeelding hieronder ziet u de myceliumgroei van zwarte spikkel (Colletotrichum coccodes)

Myceliumgroei zwarte spikkel

Naast dit petrischalenonderzoek is er ook praktijkonderzoek uitgevoerd met Amistar naar Rhizoctonia op 8 percelen op verschillende locaties (noord en zuid) in Nederland.

De resultaten kunt u eens rustig nalezen in onze folder (link hieronder).