Veilig doodspuiten van uw aardappelloof | Syngenta Nederland

You are here

Veilig doodspuiten van uw aardappelloof

Aardappel
14.07.2017
Loofdoding met reglone

Gratis perceelsgebonden advies loofdoding aardappelen

Het is soms moeilijk in te schatten of u op uw perceel veilig Reglone®* kunt gebruiken voor loofdoding. Het ene perceel kan een stuk vochtiger zijn dan het andere. O.a. grondsoort, regenval en gewasverdamping beïnvloeden de vochtigheid van uw perceel. De handige Reglone-app geeft u een actueel en passend advies. Waar vindt u de app en hoe gebruikt u hem?

* Loofdoding met Reglone mag niet meer na 4 november 2019.

Reglonegebruikers kunnen nu gratis perceelsgebonden advies ontvangen op basis van (te verwachten) weersomstandigheden, grondsoort en gewasstand. Zo bent u er altijd zeker van dat u Reglone veilig inzet.

Hoe krijgt u dit perceelsspecifiek advies?
Op de Reglone-verpakking staat een QR-code afgebeeld. Scan de code met uw mobiele telefoon.U komt direct op de app. De app bepaalt met GPS automatisch uw locatie. Wanneer het te behandelen perceel op een andere locatie ligt, dan waar u zich bevindt, dan kunt u dit handmatig aanpassen.

  • Geef aan of er op het perceel capillaire aanvoer is van bodemvocht
  • Geef het gewastype aan (gewoon of laat ras)
  • Klik op " Advies berekenen"

De uitkomst kan drieledig zijn:

 

 Groen: u kunt veilig Reglone inzetten 

 

 Oranje: wacht op neerslag of bepaal zelf of u Reglone veilig in kunt zetten

 

 Rood: wacht tot er neerslag is gevallen; er bestaat kans op naveleindrot

Kan de Reglonde Protector app voor alle situaties het perceelsadvies berekeken?
Voor vrijwel alle situaties kan de Reglone-Protector app het perceelsadvies berekenen. Er zijn echter twee uitzonderingen:
    
Beregening:
De app werkt o.a. op basis van regenval, maar houdt geen rekening met beregening. Als een perceel is beregend, zal de vochttoestand altijd gunstiger zijn dan de app aangeeft. Dus bij beregening kan de daadwerkelijke situatie veilig (groen) zijn, ook al geeft de app mogelijk iets anders aan.

Zoute kwel:
Voor percelen met zoute kwel geldt dat de vochttoestand te gunstig kan worden aangegeven. Zout geeft immers een vorm van droogtestress.

Hoe bepaalt de app het advies?
De Reglone-Protector app is zeer geavanceerd en maakt gebruik van diverse gedetailleerde parameters om de uiteindelijke vochttoestand in de bodem te bepalen. Op basis van de locatie wordt aan de hand van gedetailleerde grondkaarten de grondsoort van het perceel bepaald. Dit is een van de maatstaven voor droogtegevoeligheid. Een tweede maatstaf is de regenval, die op basis van voorspellingen en daadwerkelijke metingen nauwkeurig wordt bepaald. Daarnaast wordt gekeken naar de verdamping, die afhangt van het weer en het gewastype in combinatie met een gewasgroeimodel. Simpelweg gezegd wordt er rekening gehouden met het feit of het een vroeg of laat seizoen is en dit wordt gecombineerd met het gewastype (een laat ras houd langer blad en verdampt dus meer). Op basis van al deze factoren wordt de vochttoestand in de grond omgezet naar een zuigspanning, die uiteindelijk maatgevend is voor het gegeven advies.

Bij twijfel of als u de app niet kunt gebruiken, controleert u altijd eerst de percelen die u moet behandelen.
Kunt u van de grond uit de aardappelrug rondom de knollen nog een bal maken die niet uit elkaar valt, dan is het vochtig genoeg om veilig Reglone toe te passen.

De Reglone-Protector app werkt dus zeer geavanceerd en geeft  een perceelsspecifiek  advies voor het veilig inzetten van Reglone als loofddoodmiddel.