Beland niet weer in builenbrand!

Akkerbouwzaden
Voorkom builenbrand door vruchtwisseling of het zaaien van builenbrandtolerante maisrassen zoals bijvoorbeeld SY Nomad of SY Dakini, SY Skandik

Builenbrand: voorkomen is beter dan genezen!

Vanzelfsprekend wil je af van builenbrand. Zeker na een jaar waarin deze schimmel zich veel heeft laten zien. Voordat we verder ingaan op wat builenbrand precies is, kijken we eerst naar wat je zelf kunt doen om een aantasting zoveel mogelijk te voorkomen.   

  • Vruchtwisseling (maar dat is niet altijd mogelijk) of nog beter:
  • Zaai vrijwel ongevoelige rassen voor builenbrand
  • Zorg voor een goede bodemstructuur
  • Beregen in droge periodes
  • Inventariseer uw percelen, ga op zoek naar de meest aangetaste velden

Rassenkeuze maïs bepalend?

Tussen rassen bestaan grote verschillen in resistentie tegen builenbrand. Veel Syngenta maïsrassen hebben doorgaans een hoge tolerantie tegen kop- en builenbrand. POWERCELL rassen scoren niet alleen sterk op VEM, zetmeel en opbrengst. Ze zijn ook zeer bedrijfszeker, met de beste builenbrandtolerantie, zowel in extreme droge (2019) als zeer natte jaren (2021 SY SKANDIK  bewijst dit al jaren. Ook de nieuwe generatie POWERCELL™ (met dezelfde genetische achtergrond) scoort hier top. (zie hieronder resultaten onderzoek PPO (Nederland). In dit onderzoek zie je de resultaten van de maïsrasssen SY NOMAD en SY DAKINI , 2 toppers van de nieuwe generatie!

 Builenbrand onderzoek PPO wijst uit: tussen rassen bestaan grote verschillen in resistentie tegen builenbrand. Vele Syngenta maïsrassen hebben doorgaans een hoge tolerantie tegen kop- en builenbrand.

“Kies dus altijd een ras met de hoogste toleranties voor builenbrand. Met de POWERCELL rassen hoef je later niet op de blaren te zitten!” aldus Wouter Wijnhout.

 

We kunnen de volgende rassen aanbevelen met een goede tolerantie tegen builenbrand

(klik op de rasnaam voor meer rasinformatie):

*rasnaam onder voorbehoud van registratie en goedkeuring

Waar komt builenbrand vandaan en wanneer manifesteert de schimmel zich?

Builenbrand komt niet alleen voor in droge, warme jaren Ook in een nat jaar als 2021, is deze bijzonder ogende schimmel volop gesignaleerdBuilenbrand wordt veroorzaakt door de brandschimmel Ustilago maydis die bepaalde delen van de plant aantast. De aantasting ziet men met name in plantendelen waar sprake is van intensieve celdeling en daar waar cellen beschadigd zijn door bijv. weeromstandigheden (zoals hagel- of windschade) of mechanische schade (schoffelmachine). Vooral dit jaar kregen we tijdens de vegetatieve groeifase te maken met hevige wind en regen. Dit veroorzaakte kleine wondjes aan de sterk groeiende maïsplanten. Opspattende regendruppels kunnen op deze manier de builenbrandsporen aan de wondjes brengen met een mogelijke (en vroege) infectie als gevolg.

Wat kun je dan nog wel doen als builenbrand toch toegeslagen heeft?

Overweeg om eventueel: 

  • Zeer sterk geïnfecteerde stukken (kolf en plant) in het land niet te hakselen of niet in te kuilen/af te voeren
  • Bij veel builenbrand onderaan in de maïsplant, hoger te hakselen bovenlangs de meeste builenbrand

Niet te verwarren met kopbrand

Maïskopbrand is een schimmelvariant die minder vaak voorkomt maar wel veel schadelijker is dan builenbrand. Deze schimmel wordt vaak later in het seizoen opgemerkt. Maïskopbrand komt alleen op de maïskolf voor en kan bij zeer hoge aantastingen schadelijk zijn voor vee (zie hieronder het verschil tussen maïskopbrand en builenbrand). Voor kopbrandinformatie, klik hier.

Op de linkerfoto ziet u builenbrand, rechts is een aantasting met kopbrand te zien.

Builenbrand en kopbrand