Belangrijke periode voor een geslaagde maïsteelt start nu!

Akkerbouwzaden
Mais in (droogte)stress - waar op letten?

Maïs in stress: waar op letten?

Wanneer maïs in het  begin van het groeiseizoen stress heeft ondervonden zie je daar vaak later in het seizoen nog gevolgen van. Vanaf het moment dat de maïs in bloei komt, is alle activiteit van de maïsplant gericht op het ontwikkelen van een goede maïskolf.
Vorig jaar bijvoorbeeld zag je veel vingerkolven en meerkolvigheid. Vaak voorkomende uitingen van stress :

 • Uitstoelers 
 • Paars en geelverkleuring doordat bepaalde voedingselementen niet voldoende opgenomen kunnen worden
 • Groeistagnatie
 • Vergroeide planten door snelle groei of teveel opname groeistoffen
 • Krullend blad door droogte
 • Meerkolvigheid of vingerkolven
 • Aandoeningen als builenbrand en overige schimmels
stresssymptomen in mais

In 2022 werd er soms - om praktische redenen - in koude grond gezaaid. Dit kon een negatief effect hebben op opkomst en ontwikkeling in de beginfase.
En ook al werd er soms in perfecte omstandigheden gezaaid, als er daarna een koudeperiode volgde, konden maïsplanten in hun kiemingsfase alsnog stress ondervinden.

Tijdens de zomer zijn vooral droogte, extreme hitte en de omstandigheden rond de bloei bepalend voor het opbrengstpotentieel.

Waarom is de bloei in maïs zo’n cruciale periode?

In het 4-5 bladstadium wordt de mannelijke (pluim) en de vrouwelijke bloeiwijze(kolf) aangelegd (op dat moment nog niet zichtbaar).

Vanaf het moment dat de maïs in bloei komt, is alle activiteit van de maïsplant gericht op het ontwikkelen van een goede maïskolf.
De mannelijke bloei is herkenbaar aan het zichtbaar worden van de meeldraden op de pluim. De vrouwelijke bloei is herkenbaar aan het tevoorschijn komen van de kolfkwasten. Afhankelijk van omstandigheden zal de vrouwelijke bloei tweede helft juli (ca. 7 weken na inzaai) plaatsvinden. Tijdstip van bloei is met name afhankelijk van ras(vroegheid) en temperatuur.
 

Tijdens en vlak na de bloei is het gewas erg gevoelig voor stress (hitte, extreme droogte of extreme neerslag), wat een slechte korrelzetting tot gevolg kan hebben. De meest voorkomende stressfactor is vochttekort. Daarnaast zijn ook temperatuur, lichtintensiteit en beschikbaarheid van borium van invloed op de bevruchting.

Het is dus van groot belang dat de bodem voldoende vocht bevat voordat bevruchting plaatsvindt.

Wel of niet beregenen in maïs? Tips 

Maïs kan van nature met weinig water groeien. Op zich is een drogere periode in de eerste weken van de jeugdgroei positief, de wortels van de jonge maïsplanten gaan dan op zoek naar water in de diepere bodemlagen en zo is de maïs beter bestand tegen droogte in de zomermaanden. Echter in zeer warne periodes en met name in de periode voor kolfzetting en rondom de bloei is het cruciaal dat de plant voldoende water kan opnemen. Afhankelijk van reeds gevallen neerslag en de voorspellingen kan het verstandig zijn om uw maïsperceel te gaan beregenen, waar dat kan en toegelaten is. Let daarbij op de volgende punten:

 • Maximaal 25 mm per keer beregenen.
 • Voorkeur heeft 2 keer beregenen met 20 à 25 mm voordat de bloei begint.
 • Pak, waar mogelijk, als eerste je maïspercelen die al stress vertonen.
 • Maïsplanten kunnen in sommige stadia erg gevoelig zijn voor “snapping” (afbreken van de plant op een groeiknoop). Voordat u het perceel gaat beregenen is het verstandig om in het perceel enkele maïsplanten “aan te duwen” en te beoordelen of ze stevig genoeg zijn. Bij twijfel is het beter om even te wachten en een later moment te pakken of om het perceel over te slaan.
 • Beregen bij voorkeur in de nachtelijke uren. Overdag kan maïs meer stress vertonen en dan is het verstandig om een gewas zoveel mogelijk met rust te laten. Daarnaast is er ‘s nachts een minimale directe verdamping en sluit u mogelijke bladbeschadigingen bij zeer hoge temperaturen en scherpe zonnestraling uit.
 • Voor regio’s met zoutwater wordt voor maïs een maximale EC-waarde van 1.5mS/cm aangehouden om geen zoutschade te ondervinden.

Voor meer informatie: Download de folder "Droogtestress en klimaatverandering". 

Wel of niet beregenen in mais - tips & tricks