Dit voordeel heeft geen nadeel: Hybride gerst

Akkerbouwzaden
Hybride gerst voor het hoogste opbrengstpotentieel

Hybride gerst bewijst zich steeds weer in de praktijk door zijn regelmaat en zijn hoge opbrengsten. In wezen kunnen we stellen dat de Hyvido-rassen op landbouwkundig vlak het voordeel hebben van geen enkel nadeel te hebben. Voor komend seizoen hebben we in Nederland de volgende rassen beschikbaar: SY Galileoo, SY Baracooda en Toreroo

De hybride gerstrassen kenmerken zich door:

  • Het hoogste opbrengstpotentieel: jaar na jaar, ongeacht de weersomstandigheden
  • Betere ziektetoleranties, dus meer opbrengstzekerheid
  • Meer stabiliteit: hybriden reageren beter op bodemheterogeniteit en stress
  • Efficiëntere benutting van water en nutriëntendoor de betere beworteling
  • Een betere oogstspreiding en oogstzekerheid
  • Meer groeikracht, meer uitstoeling en een betere beworteling. Vooral in stressperiodes (droogte) is het verschil opmerkelijk omdat hybriderassen door de betere beworteling een efficiëntere benutting kennen van water en nutriënten.

Teeltmatig dien je Hyvido-rassen dunner te zaaien. Gemiddeld 3 tot 3,6 dosissen per hectare/ 1 Dosis = 500.000 korrels (180-230 korrels/m²). De zaaidichtheid is ongeveer 25% lager dan bij klassieke gerst, afhankelijk van bodem- en weersomstandigheden. We adviseren een zaaidichtheid van 180 korrels/m². Voor meer informatie over de teelttechniek klik hier. Laat de praktijk spreken en u zult zien dat Hyvido-rassen het verschil maken. 

NB: In Nederland worden de ouderlijnen voor Hyvido geteeld die de basis vormen voor de productie van hybride zaaizaad. Deze teeltgebieden zijn in bijgaand aangepast kaartje specifiek aangeduid en concentreren zich met name in centraal en Noord-Nederland, buiten de traditionele wintergerstgebieden. In deze gebieden is uitzaai van Hybride gerst niet toegestaan om vermenging te voorkomen met de ouderlijnen.  

Hyvido hybride wintergerstrassen geven de hoogste opbrengsten