Dubbeldoelrassen met goede verteerbaarheid als snijmaïs, én een hoge ccm/korrel-opbrengst

Akkerbouwzaden
Wat Syngenta - dubbeldoelrassen nou zo bijzonder maakt: hoge verteerbaarheid , steveig, gezond en hoge zetmeelconcentratie door hoge kolf/plantverhouding

Wat Syngenta - dubbeldoelrassen nou zo bijzonder maakt

Elk jaar twijfelen enkele  maïstelers of ze maïs gaan verbouwen voor snijmaïs of voor CCM/MKS of korrelmaïs. Veelal zijn echte korrelrassen in de markt type rassen met een hoog ligninegehalte(houtstof) wat weliswaar voor veel stevigheid zorgt maar ook voor een hele lage plantverteerbaarheid.

Lage plantverteerbaarheid past niet goed in rantsoen herkauwers

Een lage plantverteerbaarheid past niet goed in rantsoenen voor herkauwers. De term “dubbeldoel” rassen is ooit tot stand gekomen om rassen aan te duiden die zowel geschikt zijn voor snijmaïs als voor korrel/ccm en mks maïs. Toch wordt deze term vaak onterecht aan rassen gekoppeld die niet goed scoren op eigenschappen die belangrijk zijn voor herkauwers.

Waarom zijn Syngenta dubbeldoelrassen anders?

Syngenta heeft bepaalde kweeklijnen die wel aan alle criteria voldoen:

  • Zeer hoge stevigheid, door een compacte plant.
  • Hoge zetmeelconcentratie en opbrengst door een hoge kolf/plantverhouding
  • Goede plantverteerbaarheid
  • Goede plantgezondheid

Met welke dubbeldoelrassen profiteren van goede verteerbaarheid als snijmaïs, én een hoge ccm/korrel-opbrengst?

SY Calo staat nieuw aanbevolen op Rassenlijst Korrel van CSAR/PPO en scoort hoge korrel-opbrengsten met sterke landbouwkundige eigenschappen. In zeer droge jaren scoort dit ras excellent op alle punten! Verder is SY Calo ras ook op snijmaïseigenschappen onderzocht in België en scoort het gemiddeld 99 à 100 VEM. Dit betekent dat de plantverteerbaarheid ook zodanig goed is en het een goede keuze is om op te nemen in  je  snijmaïsrantsoen.

Een zeer vroege variant hiervan is het ras SY Brenton. Heel compact, stevig en zeer hoge zetmeelconcentraties. En SY Brenton is ook nieuw aanbevolen op de Rassenlijst Korrel van CSAR/PPO. Dit ras scoort als  één van de beste op kopbrandtolerantie. Ook dit ras heeft de plantverteerbaarheid op orde en past door zijn zeer hoge zetmeelgehalte goed in rantsoenen met een laag maïsaandeel.

Sommige situaties vragen naar massalere dubbeldoelrassen waarbij drogestofopbrengst ook een belangrijk critieria is. Dit kan met de rassen SY Amfora en SY Glorius. Beide rassen zijn wat later rijp (FAO 240) , zeer massaal en voldoen aan alle criteria wat betreft “dubbeldoelrassen”. Ook zijn ze zeer droogtetolerant. Beide staan in de Belgische snijmaïscijfers aan de top.

Wellicht moet je de rassenkeuze nog maken en kun je overwegen, o.a. door de huidige zeer uitdagende wereldwijde marktomstandigheden, om te kiezen voor échte dubbeldoelrassen!