Een unieke combinatie in maïs | Syngenta Nederland

You are here

Een unieke combinatie in maïs

Akkerbouwzaden
15.10.2021
PowercellTM-rassen kenmerken zich door een hoge celwandverteerbaarheid en sterke landbouwkundige eigenschappen.

Powercell™-rassen kenmerken zich door sterke landbouwkundige eigenschappen en een hoge celwandverteerbaarheid

Droogtetolerant en “stay young”

Onze droogtetolerante Stay-young rassen hebben een vroegrijpe kolf op een gezond blijvend gewas. Dit zorgt voor een hoge oogstflexibiliteit en een mogelijkheid tot een beter inkuilmanagement. Daarnaast kun je als teler met het zetmeelgehalte in de plant variëren door vroeger of later te oogsten. Deze rassen passen in alle rantsoentypes.

Hoge verteerbaarheid en drogestofopbrengst

Powercell-types zijn uitstekend verteerbare rassen met een gebalanceerd zetmeelgehalte voor
het beste rendement per hectare én per koe. Deze rassen zorgen gemiddeld voor een 5% hogere drogestofopbrengst per hectare en een 20 tot 40 VEM per kilogram drogestof extra. 
En hiermee dus meer melk per hectare én per kg drogestof!

Naast de populaire SY Fanatic, SY Energetic, SY Gordius en SY Skandik zijn er voor 2022 deze nieuwkomers: Benco, SY Hummer, SY Brenton, SY Dakini, SY Nomad en SY Silverbull.

Heel wat Syngenta maïsrassen hebben de beste kop- en builenbrandtoleranties

Kopbrand en builenbrand komen steeds meer voor, dit zorgt voor voederwaardeverlies. Meestal ontdekt u dit pas bij de oogst, terwijl de ziekte al eerder aanwezig is. Rassenkeuze is het enige middel om dit soort aandoeningen zoveel mogelijk te voorkomen. Onze rassen hebben doorgaans een hoge tolerantie tegen deze ziekten ten opzicht van andere maïsrassen in de markt. 

Powercell rassen zijn gemiddeld minder gevoelig voor kop- en builenbrand heeft PPO onderzoek uitgewezen

Voordelen Powercell™ rassen: 

  • Allerhoogste VEM en stabiele opbrengsten

  • Beste builenbrand- en droogtetoleranties

  • Oogstflexibiliteit met gezonde planten tot aan de oogst

  • Goed product om aan te rijden en dus betere conservering en minder kans op broei

  • Hoger aandeel suikers in de plant bevordert de bewaring

  • Gebalanceerd zetmeelgehalte bij de oogst  = gezondere koeien, méér melk uit maïs!