Het belang van sterke zaaizaadbehandelingen op maiszaad | Syngenta Nederland

You are here

Het belang van sterke zaaizaadbehandelingen op maiszaad

Akkerbouwzaden
07.12.2020
Voor vogelafweer hebben wij het middel Korit. Korit is een fungicide en heeft van alle alternatieven die op de markt zijn de beste werking tegen vogelvraat. Zaadontsmetting zaadcoating Syngenta

De kracht van Vibrance, standaard in iedere zaaizaadbehandeling

Doordat de uitdagingen in de maïsteelt toenemen, zijn we op zoek gegaan naar methoden om de maïsplant te ondersteunen tijdens de teelt. Vibrance is nieuw toegelaten op maïszaad en wordt al toegepast op granen. Dit middel zorgt voor extra wortelgroei, betere bescherming tegen Rhizoctonia(bodemziekte) en voor gemiddeld 2% meer drogestofopbrengst.

Dit middel passen we nu standaard toe op elke zaaizaadbehandeling. Steeds in combinatie met Maxim Quattro, een basismiddel dat reeds de beste basisbescherming geeft tegen bodemschimmels.
Op deze manier willen we de maïsplant zo goed mogelijk beschermen en ondersteunen in de uitdagende maïsteelt.

Het zaaizaad wordt geimporteerd. De zaaizaad behandelingen zijn toegelaten in het land van herkomst. Het betreft hier:

  • Vibrance 500FS (500 gram/ liter Sedaxane) toegelaten in Frankrijk (AMM 217052)
  • Influx Quattro (300 g/l thiabendazole,  15g/l azoxystrobine,  37.5 g/l  fludioxonil en 29 g/l metalaxyl-M) toegelaten in Frankrijk (AMM 2170230)
  • Force 20 CS  (200g/l tefluthrin) in Frankrijk toegelaten (AMM 2040146)
  • Korit 420 FS (420 g/l ziram) in Frankrijk toegelaten (AMM 2120041)

Korit 420FS voor zaadbehandeling met vogelafweer

Voor vogelafweer hebben wij het middel Korit 420FS. Dit middel zien wij als het beste alternatief voor mesurol, dat niet meer toegelaten is. Korit is een fungicide en heeft van alle alternatieven die op de markt zijn de beste werking tegen vogelvraat.
Daarnaast luidt het advies om, bij percelen waar kans is op vogelvraat, het maïszaad wat dieper te zaaien (6-7 cm). Al onze maïsrassen zijn dit seizoen beschikbaar met Korit.

Zaaizaadbehandeling tegen bodeminsecten zoals ritnaalden

Force zaaizaadbehandeling is beschikbaar als middel tegen ritnaalden. Het middel werkt goed op percelen met matige druk van ritnaalden. Het is wel van belang om het zaaizaad behandeld met Force 20CS niet te vroeg te zaaien (niet eerder dan 1 mei) en niet te diep te zaaien (max 3 cm) voor een maximale goede werking. Als u werkt met Force 20CS dient u voorzichtig om te springen met de behandelde zaden. Wij geven u tips voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Lees meer over veiligheid in zaaizaadbehandeling.

In onderstaande tabel vindt u de drie mogelijke zaaizaadbehandelingen die we dit seizoen op ons maïsrassenpakket aanbieden.

Zaaizaadbehandeling Syngenta 2021 met Korit voor vogelafweer en Force tegen ritnaalden. Zaadontsmetting zaadcoating mais