Hybride gerstrassen stelen dit jaar de show in het veld

Akkerbouwzaden
Hybride gerstrassen stelen dit jaar de show in het veld

Tijdens het seizoen 2021-2022 werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) in het Vlaams Gewest 5 rassenproeven op zesrijige wintergerst aangelegd. Opvallend is dat de hybride gerstrassen het dit jaar heel goed deden.

Korrelopbrengst

Bij de rassenkeuze zijn, voor wat de korrelopbrengst betreft, de volgende criteria belangrijk:

  • de regelmatigheid van het ras over de diverse proefplaatsen binnen hetzelfde jaar
  • de regelmatigheid van het ras over meerdere jaren.

Bij de rassenkeuze is het namelijk niet aangewezen om zich enkel te laten leiden door de opbrengstcijfers van één jaar. Om het opbrengstvermogen van een ras optimaal te evalueren is het noodzakelijk om resultaten over meerdere proefjaren (bij voorkeur minstens 3 proefjaren) te beschouwen. De opbrengstcijfers van één jaar zijn namelijk eigen aan de groei- en klimaatomstandigheden van het betreffende jaar.

Meerjarig gemiddelde

Het meerjarige gemiddelde van een ras is dan ook betrouwbaarder, naarmate de korrelopbrengst van het ras over de jaren stabieler is. Bij de rassen waarvan slechts één jaar resultaten beschikbaar zijn, is de nodige omzichtigheid geboden bij de beoordeling. Daarnaast dient er bij de rassenkeuze ook rekening gehouden te worden met onder andere legergevoeligheid, ziektegevoeligheid of andere eigenschappen.

De relatieve opbrengstcijfers zie je hieronder voor zowel 2022 als meerjarig (2018-2022). Voor meer informatie en tabellen verwijzen we u naar het uitgebreide artikel op Landbouwleven. Of download hier het volledige LCG rapport voor meer info en tabellen. 

LCG VLAANDEREN rassenonderzoek WINTERGERST 2022 (Meerjarig)

LCG VLAANDEREN rassenonderzoek WINTERGERST 2022 (Meerjarig) HYVIDO

LCG VLAANDEREN rassenonderzoek WINTERGERST 2022 (Jaarcijfer)

LCG VLAANDEREN rassenonderzoek WINTERGERST 2022 (Jaarcijfer) HYVIDO