HYVIDO wintergerst : hoogste opbrengsten en bovendien beter stikstofefficiënt!

Akkerbouwzaden
Met de huidige hoge graanprijzen en dure mestoffen is HYVIDO rendabeler dan ooit.

HYVIDO®Hybride wintergerst telen heeft heel wat troeven. Betere droogte- en stresstoleranties, regelmaat en een betere nutriëntenefficiëntie resulteren jaar na jaar in de hoogste opbrengsten.

Efficiënt omgaan met stikstof 

Met de huidige dure meststofprijzen, is HYVIDO nog meer in het voordeel. Het is immers bewezen dat Hybride gerst, door de betere beworteling, een betere opname heeft van voedingsstoffen uit de bodem. HYVIDO verdraagt een lagere stikstofgift bijgevolg beter dan een gewone gerst. Dus meer rendement per kilo toegediende stikstof.

Officiële proeven bevestigen de interne resultaten van Syngenta. Na een 5-jarige studie van DLR in Duitsland is de conclusie dat HYVIDO meer stikstof kan opnemen en omzetten.
Bij elk bemestingsniveau haalt Hybride gerst de hoogste opbrengst. Zo haalt HYVIDO gerst bij 136 kg N per hectare dezelfde opbrengst als een gewone gerst bij 166 kg.

Grafiek (bron: DLR-Duitsland 2015-2020)

Na een 5-jarige studie van DLR in Duitsland is de conclusie dat HYVIDO meer stikstof kan opnemen en omzetten

Soortgelijke resultaten werden in 2021 door CRA Gembloux behaald.
Bij 140 kg N/ha haalt HYVIDO 600 kg extra per hectare (= +150 €/ha*), bij 105 kg N/ha bedraagt het verschil zelfs 800 kg per hectare.
Een winst van maar liefst 200 €/ha*. (*bij een gerstprijs van 250 €/ton gerekend)

Grafiek (bron: CRA Gembloux 2021)

Gembloux: Bij 140 kg N/ha haalt HYVIDO 600kg extra per hectare (= +150€/ha*), bij 105 kg N/ha bedraagt het verschil zelfs 800 kg per hectare. Een winst van maar liefst 200 €/ha

Met de huidige hoge graanprijzen en dure meststoffen is HYVIDO rendabeler dan ooit!

Kies je voordeel met de volgende rassen: SY Galilieoo, Baracooda, Toreroo en SY Scoop

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.