HYVIDO wintergerst : meer dan ooit voordelig !

Akkerbouwzaden
In de HYVIDO Hybride gerstrassenproeven vertaalt zich dat in een bewezen opbrengstvoorsprong van 5 % (zowat 600 kg per hectare).

Hybride wintergerst telen heeft heel wat troeven. Betere droogte- en stresstoleranties, regelmaat, en een betere nutriëntenefficiëntie resulteren jaar na jaar in de hoogste opbrengsten.

In de rassenproeven vertaalt zich dat in een bewezen opbrengstvoorsprong van 5 % (zowat 600 kg per hectare). En op praktijkpercelen (waar meer stress en heterogeniteit kan voorkomen), loopt de winst vaak nog hoger op, tot 10 % (voorbeelden van +1000 kg ten opzichte van een gewone gerst komen voor).

Grafiek: Gemiddelde meerjarige resultaten LCG Vlaanderen 

 

Gemiddelde meerjarige resultaten korrelgerst LCG Vlaanderen (2018-2019-2020)

"BONUS HYVIDO":  > 600 kg/ha. Extra opbrengst betekent nu zeer zeker extra winst.

Voorgaande jaren was HYVIDO - met zijn extra kilo’s - onder de streep bijna altijd de winnaar. En dit ondanks de iets hogere prijs van het zaaizaad (reken op een meerprijs aan zaadkost van 30-50 €/ha, afhankelijk van zaaidichtheid). Bij een gerstprijs van 170 €/ton, werd gemiddeld een plus van 100 € graanopbrengst gerealiseerd (in proeven, in praktijk zelfs meer dan dat). Een waardevolle investering dus. De huidige hoge graanprijzen (...eindelijk) maken het telen van HYVIDO wintergerst nu nog aantrekkelijker. Bij een gerstprijs van 250 €/ton bijvoorbeeld, kan HYVIDO zo makkelijk 150 € extra graanopbrengst per hectare opleveren. In 2022 is er dus maar 1 juiste keuze : HYVIDO wintergerst van Syngenta.

Kies je voordeel met de volgende rassen, verkrijgbaar voor de komende uitzaai:

SY Galileoo, Baracooda, Toreroo en SY Scoop