Ga voor zekerheid met (ultra) vroege opbrengsttoppers in maïs

Akkerbouwzaden
De unieke genetica van de vroege rassen van Syngenta doen niet meer onder voor late rassen qua opbrengst

Waarom een vroeg maïsras een verstandige keuze kan zijn

Op een modern veeteeltbedrijf is oogst- en risicospreiding van groot belang. In dat kader zijn in veel situaties ultra of zeer vroege snijmaisrassen een verstandige keuze. Zowel voor wie vroeg wil oogsten om daarna bijv. een vanggewas te zaaien als voor wie laat wil zaaien (na voorjaarssnede gras) zijn vroege maïsvariëteiten geschikt. De genetica is de laatste jaren dermate geëvolueerd dat vroegrijpe maïsrassen nog amper onderdoen voor late rassen voor wat betreft opbrengstmogelijkheden. Zo heeft Syngenta meer en meer POWERCELL-rassen in dit vroege segment: De bekende Actual (FAO 190), SY Skandik (FAO 215) en SY Abelardo ( FAO 200) hebben zich al veel in de praktijk bewezen. Dit jaar ook een aantal nieuwkomers in het vroege POWERCELL segment: de ultra vroege SY Silverbull (FAO 180), SY Brenton (FAO 200) en Benco (FAO 210).

Deze Powercell-rassen blinken uit qua opbrengst en plantverteerbaarheid in combinatie met een kolf die zeer vroeg afrijpt.

Ultra-vroege en zeer vroege toppers voor een specifiek maïssegment

Speciaal voor percelen waar laat gezaaid wordt, waar vroeg geoogst moet worden, voor scheurgronden en voor bijv. natte of koude gronden heeft Syngenta twee ultravroege toppers.

Deze maïsrassen kenmerken zich door een ultravroege afrijping gecombineerd met goede opbrengsten, hoge VEM waarden en sterke landbouwkundige kenmerken.
SY Silverbull (FAO 180), SY Brenton (FAO 200)  en SA0060 (SY Cosmos)* (FAO 200-210) 
Wacht echter niet te lang en bestel tijdig deze rassen met de bijbehorende zaaizaadbehandeling als u uw bouwplan definitief heeft!

Andere toppers in het segment met een FAO van 200 tot 220 zijn SY Telias (FAO 220), SY Calo (FAO 210) en SY Invictus (FAO 215). Dit zijn rassen die met name zeer hoog scoren op zetmeelopbrengsten. Kies samen met Syngenta voor de weg vooruit. Informeer bij uw zaaizaadleverancier en profiteer van de meerwaarde van onze topgenetica.

*(*) vermoedelijke rasnaam, registratie van het ras nog niet afgerond op moment van publicatie.