Laat uw maïs niet in de kou staan! | Syngenta Nederland

You are here

Laat uw maïs niet in de kou staan!

Akkerbouwzaden
05.04.2022
Let erop dat de bodem voldoende is opgewarmd voordat u maïs gaat zaaien.

Het zal niet eenvoudig zijn om de juiste keuzes te maken in voorjaar. Als je van plan bent om al vlot te starten met de uitzaai van uw maïs hier enkele tips:

  • Start vooralsnog op de warmste percelen
  • Kies voor rassen met de beste zaaizaadontsmetting (VIBRANCE® biedt extra zekerheid). 
  • Laat de bewerkte bodem niet uitdrogen
  • Geef de nodige aandacht bij de zaaibedbereiding zodat zeker niet te diep gezaaid moet worden.
  • Indien mogelijk gebruik rijenbemesting zodat de jonge kiemplanten snel  opneembare voedingsstoffen kunnen opnemen.

Actuele aandachtspunten bij de uitzaai van de maïs

Het voorjaar van 2022 leek veelbelovend te zijn. Al vroeg in het voorjaar kenden we mooie temperaturen zodat de natuur goed op gang kwam. Maar sinds eind maart is het guur weer met (zeer) koude nachten. De koude vriesnachten en de lage dagtemperaturen hebben er voor gezorgd dat de bodem maar moeizaam uit zijn wintermodus geraakt. De bodemtemperatuur is voor begin april (te) laag. De uitzaai van de maïs gaat dus als we niet oppassen voorzichtig van start in koude schrale omstandigheden. 

Vochtvoorziening en bodemtemperatuur van het zaaibed

"Wanneer we maïs gaan zaaien moeten we er steeds voor zorgen dat we de zaden uitzaaien in een vaste vochtige en warme ondergrond. Dit jaar is dit vooralsnog niet het geval",

aldus Wouter Wijnhout, Sales- and Productmanager Arable Seeds Netherlands. 

Om de maïs in vochtige ondergrond te kunnen zaaien is het belangrijk om dit zo snel mogelijk na het ploegen te doen. Bij schrale omstandigheden moet u ervoor zorgen dat het geploegde bodem niet te snel uitdroogt! Vaak wordt bij het ploegen, naast het feit dat het om vochtige grond gaat, wel wat koudere grond boven geploegd. Dit betekent dat wanneer direct daarna gezaaid wordt, de bodem op zaaidiepte nog niet de gewenste 10 graden heeft bereikt. Dit zorgt ervoor dat onze kiemplantjes maar traag zullen kiemen en lang vatbaar zullen zijn voor bodemschimmels en insecten zoals ritnaalden. 

Kies daarom dit jaar om de zaai te starten met de warmste maïspercelen!

Zaaidiepte van de maïs

De vuistregel bij de juiste zaaidiepte is: zoek de vaste vochtige ondergrond op! Het is belangrijk dat de zaden in vochtige vaste grond worden gezaaid zodat de zaden voldoende vocht kunnen opnemen en kieming kan starten. In normale omstandigheden situeert de zaaidiepte rond de 5-6 cm in lichtere bodems en 3-4 cm bij zwaardere gronden.

Te diep zaaien veroorzaakt verzwakte planten of uitval van jonge kiemplanten. De (te) koude ondergrond kan dus opkomstproblemen geven in de huidige schrale grond.

Opgelet: maïszaden behandeld met FORCE® 20CS vereisen een aangepaste zaaidiepte van 3-4 cm. Alleen dan is er optimale werking tegen ritnaalden. Als u dieper wilt zaaien en ritnaalden verwacht, gebruik dan indien mogelijk  FORCE® Evo.

Vroeg zaaien betekent niet direct vroeg oogsten

De bloei van de maïsplant zet pas in na de langste dag en daarom is een vroege oogst ook meer afhankelijk van de groeiomstandigheden, de vroegheid van het maïsras en de temperatuur dan van de zaaidatum. Voorkom dan ook opkomst(problemen) door te vroege zaai.