Maïs: tips en aandachtspunten bij droogte en stress

Akkerbouwzaden
sigaarvormig blad in mais wat is dat

(Stress) symptomen in maïs:

Door onder andere uitersten in de weersomstandigheden zoals extreme droogte en hoge temperaturen zien we in veel maïspercelen in Nederland stresssymptomen naar voren komen.

Een van de veelvoorkomende symptomen die we zien, zijn maïsplanten waarbij de bladeren opgerold in de plant blijven zitten en een soort "sigaar" vormen. Dit symptoom wordt ook wel het Rapid Growth Syndrom genoemd. De oorzaak is de combinatie van uitstekende groeiomstandigheden na een koude periode of zoals dit jaar na een dankbare regenbui.

Bladeren kunnen door de snelle groei niet goed ontvouwen en vertonen daardoor de gedraaide krans (sigaarvorm) die in veel richtingen op kan buigen (zie foto’s bovenaan de pagina).

Als deze vastzittende bladeren los komen, vallen ze op door de wit/gele kleur in het perceel. Dit komt doordat deze bladeren tijdelijk geen zonlicht hebben ontvangen (geen fotosynthese). Dit proces herstelt zich vrij snel weer en na enkele dagen toont de plant zich weer normaal.

Droogte in maïs:  Wel of niet beregenen en waar moet u op letten bij beregenen?

Afhankelijk van de regio is er in Nederland de laatste weken plaatselijk veel water gevallen. Maar zijn er ook regio’s waar het niet of erg weinig geregend heeft. Maïs kan van nature met weinig water groeien. Op zich is een drogere periode in de eerste weken van de jeugdgroei positief, de wortels van de jonge maïsplanten gaan dan op zoek naar water in de diepere bodemlagen en zo is de maïs beter bestand tegen droogte in de zomermaanden. Echter in zeer warne periode’s en in de periode voor kolfzetting en rondom de bloei is het cruciaal dat de plant voldoende water kan opnemen. Afhankelijk van reeds gevallen neerslag en de voorspellingen kan het verstandig zijn om uw maïsperceel te gaan beregenen. Lees ook het artikel: Maïs telen in een veranderend klimaat. Of download de folder "Droogtestrees en kimaatverandering" met uitgebreide informatie over al dan niet beregenen  

Let daarbij op de volgende punten:

  • Maximaal 25 mm per keer beregenen. Voorkeur heeft 2 keer beregenen met 20 à 25 mm voordat de bloei begint (eerste helft juli)
  • Maïsplanten kunnen in sommige stadia erg gevoelig zijn voor “snapping” (afbreken van de plant op een groeiknoop). Voordat u het perceel gaat beregenen is het verstandig om in het perceel enkele maïsplanten “aan te duwen” en te beoordelen of ze stevig genoeg zijn. Bij twijfel is het beter om even te wachten en een later moment te pakken of om het perceel over te slaan.
  • Beregen bij voorkeur in de nachtelijke uren. Hierdoor is er een minimale directe verdamping en sluit u mogelijke bladbeschadigingen bij zeer hoge temperaturen en scherpe zonnestraling uit.

Lees ook het artikel: Rariteiten in het maïsveld of Lees het artikel: Vingerkolven en meerkolvigheid maïs