Maïszaden voor 2023 opmerkelijk duurder, hoe komt dit?

Akkerbouwzaden
Behandelde zaden in grond, beschikbaarbheid 2023 maiszaden

We zien in heel wat sectoren en productgroepen ongekende prijsstijgingen en leveringsproblemen.  Corona, de oorlog in Oekraïne, energie- en transportperikelen en inflatie. We worden bijna dagelijks met de gevolgen geconfronteerd. Ook de maïszaadsector ontsnapt jammer genoeg niet aan de opwaartse prijsspiraal. En er heeft zich een bijkomend probleem gesteld, namelijk een zwaar tegenvallende zaadproductie in 2022.

Lage voorraden en moeilijkheden om productie vast te leggen

De afgelopen jaren liepen de voorraden aan maïszaden stelselmatig terug. Dit door de hogere vraag en de moeilijkheden om voldoende zaadvermeerdering uit te zaaien. Het vinden van hectares voor maïszaadproductie werd door de oorlog in Oekraïne - een belangrijke productieregio – bemoeilijkt.
Door de toegenomen kosten en de hogere vergoedingen voor productie was in mei-juni al duidelijk dat de prijs voor een zak maïs in 2023 merkelijk hoger zou liggen. Op dat moment was men nog wel positief gestemd over de beschikbaarheid van alle rassen.

Hitte tijdens de bloei nefast voor de maïszaadproductie

Die positieve stemming kreeg een flinke deuk tijden de zomer. In bijna alle productieregio’s was de zomer niet alleen opmerkelijk droog maar ook extreem warm. De hitteperiodes tijdens de bloei hebben in sommige gevallen een catastofale invloed gehad op de kolfbevruchting. Bij de waargenomen temperaturen van boven de 40°C wordt het stuifmeel voor de bevruchting zo goed als steriel, met een zeer slechte korrelzetting tot gevolg (zie foto boven artikel).

Wat zijn de gevolgen voor het bestelmoment?

De gestegen productiekosten in combinatie met de mislukte zaadoogst zorgt voor een ongekende prijsstijging voor maïszaden. De verwachting is dat er algemeen toch nog net voldoende aanbod zal zijn. Maar wanneer men zeker zijn van de gewenste rassen voor het bedrijf is het advies om deze tijdig te bestellen.
Het is duidelijk dat er van heel wat bekende, geteste en populaire rassen onvoldoende voorraad zal zijn. Op tijd bestellen verzekert je van de rassen die je wilt en kent. Hoe langer je wacht om te bestellen, hoe groter de kans dat je dient uit te wijken naar maïsrassen die je niet kent of die hier onvoldoende onderzocht zijn. De juiste rassen uitzaaien is een eerste stap voor een succesvolle ruwvoer- en korrelproductie. Voor meer info, neem contact met uw vertrouwde zaaizaadleverancier.