Tips: Laat je maïsperceel GEEN snoepwinkel voor vogels of ritnaalden worden 

Akkerbouwzaden
Vogel- en ritnaaldenschade kunnen overal voorkomen en een flinke schadepost opleveren. Gelukkig kun je zelf het nodige doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Waar moet je op letten en welke middelen kunnen je hierbij ondersteunen?

Tips : Wat kun je zelf doen ter voorkoming? 

Vogel- en ritnaaldenschade kan overal voorkomen en een flinke schadepost opleveren. Gelukkig kun je zelf het nodige doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Waar moet je op letten en welke middelen kunnen je hierbij ondersteunen?  In feite moet je als teler alles aan de basis goed doen. Zo komt het gewas snel door de eerste fase heen, maar blijft er zonder middelen die vogels/ritnaalden weren altijd een kwetsbare beginfase bestaan. Een goede zaaizaadbehandeling is dus onontbeerlijk voor een goede start.

“Het moet schoner, netter en dieper”. Aldus Wouter Wijnhout

  • Zaai in een warme bodem (minimaal 8-10 ºC)
  • Zaai gelijkmatig en diep genoeg en zorg dat er geen korrel zichtbaar is (6-7 cm). Bij met FORCE 20CS behandelde zaden dient minder diep gezaaid te worden (lees verderop hier meer over)
  • Houd de bodemstructuur, vochtgehalte in de grond, de bemesting en de pH perfect. Zo krijgt de plant betere wortels en kan de vogel de plant lastiger uittrekken.
  • Voorkom de aanwezigheid van ritnaalden (dit kan indirect vraat aan het zaad veroorzaken, de vogels zoeken de ritnaalden en vreten de maïszaden ook). Monitor preventief op de ritnaalden door een aardappel in te graven, door te snijden en te kijken of ze er zitten. Collega André ten Heggeler legt in een kort filmpje uit hoe dat in zijn werk gaat. 

Welke zaaizaadbehandeling(en) kun je dit seizoen inzetten in de maïsteelt?

De uitdagingen in de maïsteelt nemen toe en we raken steeds meer chemische stoffen kwijt. VIBRANCE®is toegepast op alle Syngenta maïszaden. Het zorgt voor extra wortelgroei, betere bescherming tegen Rhizoctonia (bodemziekte) en meer drogestofopbrengst. Zo beschermen we de maïsplant maximaal. De Syngenta Seeds zaaizaadbehandelingen worden vanaf 2022 verkocht onder de merknamen Elevation en Elevation Plus. Elevation is de STANDAARD behandeling en biedt een zeer goede basisbescherming. Elevation Plus bevat extra actieve stoffen tegen bijvoorbeeld vogelvraat (KORIT®420 FS)- of insectenschade (FORCE®20CS). Hieronder de mogelijke zaaizaadbehandelingen vanaf seizoen 2022:

Zaaizaadbehandelingen in mais voor 2024 ook met vogelafweer en/of anti-ritnaalden

Meer weten over onze zaaizaadbehandelingen? Klik hier

Vogelafweer

Gelukkig hebben we nog KORIT 420FS voor vogelafweer in maïs. KORIT 420FS is een fungicide en heeft van alle alternatieven die op de markt zijn na het wegvallen van mesurol, de beste werking tegen vogelvraat. Al onze maïsrassen vanaf seizoen 2022 beschikbaar met KORIT 420FS zaaizaadbehandeling.

 

KORIT 420FS is een fungicide en heeft van alle zaaizaadontsmettingen die op de markt zijn na het wegvallen van mesurol, de beste werking tegen vogelvraat. Al onze maïsrassen zijn dit seizoen beschikbaar

Anti-ritnaalden

FORCE 20CS is vooral gericht tegen schade door insecten zoals ritnaalden en wortelboorder. FORCE 20CS kan ook een oplossing bieden tegen bijvoorbeeld aantastingen van bonenvlieg (nevenwerking) op percelen rijk aan organisch materiaal. Deze zaaizaadbehandeling stimuleert ook de beginontwikkeling en wortelgroei, zodat het kiemplantje zich zo vlot mogelijk kan ontwikkelen. 
OPGELET: zaden behandeld met FORCE 20CS vereisen een aangepaste zaaidiepte van 3-4 cm. Alleen dan is er optimale werking tegen ritnaalden. Dit kun je zien op onderstaand plaatje. 

Tips voor de beste werking van zaden behandeld met anti-ritnaalden zaaizaadbehandeling met FORCE 20CS

Vermijd schade door insecten (ritnaalden, wortelboorder) en Rhizoctonia
  • Niet dieper dan 3 à 4 cm zaaien: bij diepere zaai is de dampwerking minder effectief in de zone boven het zaadje.
  • Zaai alleen in warme grond (minimaal 10 graden) zodat de maïs snel kan opkomen: hoe trager de kieming, hoe meer kans op schade.
  • Houd rekening met het feit dat de huidige middelen minder sterk zijn dan de voorgangers: bij zware ritnaaldendruk kan een combinatie met het granulaat FORCE® EVO wenselijk zijn.

 

Veilig gebruik behandelde zaaizaden
Ga voorzichtig om met behandelde zaden. Tips voor je eigen veiligheid en die van anderen: klik hier

 

KARATE®0.4GR is in 2023 toegelaten in Nederland, een nieuw middel tegen ritnaalden in maïs en aardappelen Vooral voor maïs is de toelating goed nieuws, zeker voor percelen met een zware besmetting aan ritnaalden, waar een zaadbehandeling niet altijd toereikend is.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie