Vanggewasplicht - Het ei van Columbus nog niet uitgevonden | Syngenta Nederland

You are here

Vanggewasplicht - Het ei van Columbus nog niet uitgevonden

Akkerbouwzaden
21.01.2021
Vanggewas in mais

Verschillende mogelijkheden om aan de vanggewasplicht te voldoen. Het ei van Columbus is nog niet uitgevonden.

Afgelopen seizoen was het derde jaar van het verplicht inzaaien van een vanggewas bij de maïsteelt op zand- en lössgronden. Op een derde van het areaal is geen vanggewas gezaaid (veelal veen-, zavel- en kleipercelen).

Daar waar wél een vanggewas is gezaaid, is omgerekend naar 100% : 

Mogelijkheden onderzaai mais

 • 11% het vanggewas gras tegelijk met de maïs gezaaid
 • 34 % rondom kniehoogte van de maïs
 • 55% van het areaal een vanggewas ná de oogst ingezaaidHierbij is door telers veelal gekozen voor iets “vroegere” rassen.

(Zie afbeelding boven: Methode vanggewas in % maïsareaal).

In de markt is een duidelijke verschuiving te zien naar steeds meer inzaai na de oogst van de maïs. Zeker in het zuiden van NL, waar dit regionaal oploopt tot bijna 80%.

Wisselende ervaringen onkruidbestrijding met grasonderzaai

De wisselende ervaringen onkruidbestrijding met grasonderzaai en de noodzaak om op probleempercelen met bijvoorbeeld gladvingergras of ooievaarsbek een brede mix aan middelen in te zetten zijn een reden zijn om steeds meer te kiezen voor het inzaaien van een vanggewas na de maïsoogst. Op lichtere gronden is dan een ultra- of zeer vroege maïsvariëteit een optie, omdat de kans groter is dat in september de maïs goed is afgerijpt en u nog op tijd bent voor eventueel graszaad inzaaien na de oogst.

Ultravroege rassen wellicht enige optie om geen risico te lopen

De laatste jaren kennen we behoorlijk warme en droge zomers wat voor een kunstmatig kort teeltseizoen zorgt. De meeste rassen, zelfs een groot deel van de middenvroege rassen, zijn dan op tijd rijp en kunnen voor 1 oktober gehakseld worden. Echter, als we weer een meer gemiddeld seizoen krijgen waar op tijd regen valt kan het teeltseizoen voor maïs weer veel langer duren. Dat kan ook voor een situatie zorgen dat ook vroege rassen pas na 1 oktober rijp zijn.
Om dan echt geen risico te willen lopen is het wellicht verstandig om toch te kiezen voor onderzaai of te kiezen voor een ultravroeg maïsras. Let wel op dat de opbrengst van een ultravroeg maïsras vergeleken met vroege en middenvroege rassen behoorlijk lager ligt.

Sterk pakket aan maïsrassen biedt voldoende keuze voor de teler

Syngenta heeft dit jaar een nieuw ultravroeg ras: SY Silverbull (FAO 180). Daarnaast staat op dezelfde rassenlijst het ras Actual (FAO 190), met uitstekende praktijkervaringen.

In het vroege segment hebben we een aantal absolute toppers:

Een drietal absolute nieuwe toppers in het middenvroege segment zijn:

Naast de al bekende middenvroege rassen:

Wanneer men maïs wil telen voor korrel, ccm of mks hebben we zeer sterke rassen in het assortiment:

Steile bladstand zorgt voor een optimale lichtdoorlatendheid

De meeste van onze vroege en al onze middenvroege maïsrassen hebben een zeer steile bladstand (gerelateerd aan Powercell-concept). Dit heeft als bijkomend voordeel dat het gewas voor een goede doorlatendheid van licht zorgt waardoor de slagingskans voor onderzaai ook sterk toeneemt!

Voor meer informatie van deze rassen zie onze website www.syngenta.nl/syngenta-maisrassen

Vrijwel alle rassen in het Syngenta maïspakket hebben een sterke tolerantie tegen builen- en kopbrand

Mooi meegenomen is dat vrijwel al onze maïsrassen ook nog eens goede toleranties hebben voor builenbrand en maïskopbrand.  Deze rassen zijn ook geschikt voor uitzaai op met kopbrand besmette percelen.

Excellente maïszaadbehandelingen kunnen een steuntje in rug zijn

Kiezen voor de beste rassen is ook kiezen voor de beste maïszaadbehandelingen! Syngenta ontwikkelt zijn eigen zaaizaadbehandelingen, daarom kunnen we u de beste producten aanbieden op uw maïszaad. Om uw jonge kiemende maïsplanten te beschermen brengt Syngenta nieuwe combinaties van zaaizaadbehandelingen op de markt voor zaaiseizoen 2021:

 • Maxim Quattro + Vibrance (standaardbehandeling)
 • Maxim Quattro + Vibrance + Korit (vogelafweerbehandeling)
 • Maxim Quattro + Vibrance + Force (anti-ritnaaldbehandeling) 

Veilig omgaan met behandeld zaaizaad

Omdat ook voor ons uw veiligheid voorop staat, raden wij u aan de instructies zorgvuldig te lezen. Denk aan uw veiligheid en maak er gebruik van!  Klik voor meer info veilig omgaan met behandelde zaden.

Verschillende keuzes mogelijk op zand- of lössgrond

 • Bij hoge druk van probleemonkruiden zoals gladvingergras en ooievaarsbek is het verstandig om te kiezen voor een ultravroeg maïsras en te zorgen voor zaaien na de oogst (uiterlijk 1 oktober)
 • Scheurgrond kiezen voor onderzaai of voor een ultravroeg maïsras (afhankelijk van onkruidbestand)
 • Om maximale (voederwaarde)opbrengsten te halen, kiest u voor een vroeg of middenvroeg ras uit het Syngenta-pakket!
 • Bij de keuze voor onderzaai kiest u het best één van de toppers uit het middenvroege segment (steile bladstand)
 • Laat u verder informeren door uw zaaizaadleverancier.