Vermijd schade door insecten en Rhizoctonia in mais | Syngenta Nederland

You are here

Vermijd schade door insecten en Rhizoctonia in mais

Akkerbouwzaden
06.12.2020
Ritnaalden in mais kunnen grote financiele schade aanrichten

Vermijd schade door insecten (ritnaalden, wortelboorder) en Rhizoctonia, gebruik zaden die zijn behandeld met de behandeling Standaard + Insect Control (Maxim Quattro + Vibrance + Force®20 CS)

Deze zaaizaadbehandeling is vooral gericht tegen schade door insecten zoals ritnaalden en wortelboorder. Force20CS kan ook een oplossing bieden tegen bijvoorbeeld aantastingen van bonenvlieg (nevenwerking) op percelen rijk aan organisch materiaal. Deze zaaizaadbehandeling stimuleert ook de beginontwikkeling en wortelgroei, zodat het kiemplantje zich zo vlot mogelijk kan ontwikkelen. 

OPGELET: zaden behandeld met Standaard + INSECT CONTROL vereisen een aangepaste zaaidiepte van 3-4 cm. Alleen dan is er optimale werking tegen ritnaalden. Dit kunt u zien op onderstaand plaatje. 

Vermijd schade door insecten (ritnaalden, wortelboorder) en Rhizoctonia

Tips voor de beste werking van Standaard + INSECT CONTROL: 

  • Niet dieper dan 3 à 4 cm zaaien: bij diepere zaai is de dampwerking minder effectief in de zone boven het zaadje.

  • Zaai eventueel iets later, zodat de maïs snel kan opkomen: hoe trager de kieming, hoe meer kans op schade.

  • Hou rekening met het feit dat de huidige middelen minder sterk zijn dan de voorgangers: bij zware ritnaaldendruk kan een combinatie met een granulaat aangewezen zijn.

Veilig omgaan met behandeld zaaizaad

U dient voorzichtig om te springen met behandelde zaden. Wij geven u tips voor uw eigen veiligheid en die van anderen.

Lees meer over veligheid in zaaizaadbehandeling  Hier vind u praktische tips wat u wel en wat u vooral ook niet moet doen. Denk aan uw eigen veiligheid en die van anderen!

Veilig omgaan behandelde maiszaden hoe doe je dat?