Verwacht: Meerdere nieuwe aanbevolen maisrassen in 2022!

Akkerbouwzaden
Meerdere nieuwe Syngnenta maisrassen op aanbevelende rassenlijst 2022

Nog hogere opbrengst, top voerkwaliteit en extra betrouwbaarheid: Kenmerken van de nieuwe Syngenta genetica.

Sterke selectie Aanbevelende Rassenlijst  (Download hier de folder)

Wouter Wijnhout, Sales-en Product Manager Nederland, ziet grote kansen voor de Syngenta- maïsrassen en licht toe: “Maïsselectie is een werk van lange adem, met ups en downs. Jaarlijks zijn er tot wel 100 nieuwe aanmeldingen voor het eerste jaar. Van de tientallen rassen die maïszaadbedrijven elk jaar aanmelden, halen dus slechts een zeer beperkt aantal de CSAR Aanbevelende Rassenlijst na 3 jaar”.

Eind dit jaar wil Syngenta sterk uitpakken: een groot aantal nieuwe zeer beloftevolle maïsrassen staat klaar voor aanbeveling (na 3 jaar succesvol PPO/CSAR onderzoek)

“Een duidelijk signaal dat we de juiste kweeklijnen te pakken hebben voor Nederland,” vindt Wouter. “En we tappen niet altijd uit hetzelfde vaatje. Sommige blinken uit op zetmeel met hoge korrelopbrengsten en sterke planteigenschappen en kunnen op de korrellijst komen. Andere zijn pure kwaliteitsnijmaïstypes en gaan hoge ogen gooien op de snijmaïslijst. Ze staan voor top-ruwvoerproductie, het gaat dan met name om de zogenaamde POWERCELL-rassen.”

POWERCELL™ waar staat dat voor? 

In 2014 lanceerde Syngenta de POWERCELL-maïsgeneratie met rassen als SY Fanatic of meer recent SY Skandik. Ook de nieuwe generatie (o.a. SY Benco, SY Dakini en SY Nomad) staat voor pure (melk)winst. Wouter Wijnhout legt uit:

Thuis, op ons melkveebedrijf zie ik duidelijk de voordelen van POWERCELL-rassen: goede opbrengsten en een top-voederwaarde komende van een perfecte balans tussen bruikbaar zetmeel en extra restplantverteerbaarheid. Maar vooral ook: een zeer hoge droogtetolerantie en stevigere en gezondere planten die excelleren in uiterste omstandigheden zoals we ze de laatste jaren kennen.”  

Droogtetolerantie en uitstekende VEM

“Het feit dat POWERCELL-rassen beter met droogte om kunnen gaan blijkt niet alleen uit de praktijk,” stelt Wouter. “De nieuwe rassen staan zowel in Nederland als België helemaal bovenaan qua VEM-opbrengst in droge jaren als 2019 en 2020. Terwijl in België de proeven zelfs weinig of niet beregend werden. SY Benco bijvoorbeeld, scoort de allerhoogste drogestof- én VEM-opbrengst van het Rassenbulletin (vroeg). In het middenvroege rassebulletin scoren SY Dakini en SY Nomad met de allerhoogste VEM en VEM-opbrengst. Een sterke prestatie en niet alleen maar een marketingpraatje: Meer zekerheid op het veld, een beste maïskuil, gezondere en productievere koeien, daar gaat het uiteindelijk om bij POWERCELL-rassen!” 

Kop- en builenbrandtolerantieis nog belangrijker 

Veel maïsrassen van Syngenta kenmerken zich al door zeer hoge toleranties tegen builenbrand en kopbrand. Ook bij de nieuwkomers zijn deze toleranties er sterk ingekweekt. Ondanks dat builenbrand doorgaans veel voorkomt in warme en droge jaren zagen we ook in 2021 erg veel builenbrand optreden. De oorzaak zit hem in de combinatie van koude en waterstress, beschadigingen op planten door zeer snelle celdeling in planten en restsporen van builenbrand in gronddeeltjes (bij continue-teelt mais). Zelfs rassen die een 7,5 op de rassenlijst scoren voor builenbrandtolerantie toonden dit jaar toch veel builenbrand. Voor komend seizoen adviseren wij dan ook om hier in de rassenkeuze rekening mee te houden. Builenbrand heeft namelijk een negatief effect op conservering van maïskuilen, op voederwaarde en op smakelijkheid van snijmaïs.
Kopbrand
komt meer en meer voor op koude en natte gronden en kan ervoor zorgen dat er grote hoeveelheden gehakselde maïs afgevoerd moeten worden met de nodige financiële consequenties als gevolg. Met onze genetica loopt men op dit vlak veel minder risico’s. 

Steeds meer toprassen 

Vanaf de introductie van POWERCELL™ zijn er steeds meer toprassen in het portfolio van Syngenta bijgekomen. Naast  zetmeeltoppers bestaat het assortiment nu ook uit veel POWERCELL rassen die erg melkdrijvend zijn met sterke teelteigenschappen die noodzakelijk zijn in de steeds extremere teeltomstandigheden. Syngenta gaat dan ook voor verdere groei van haar marktaandeel sámen met de verkopende partners. Er komt genoeg nieuwe topgenetica beschikbaar komende jaren. Wij ondersteunen u graag, samen met uw leverancier, bij een geslaagde maïsteelt komend seizoen! Wilt u alvast de resultaten bekijken? Download dan hier de folder met info over deze rassen.

Zodra de nieuwe Aanbevelende Rassenlijsten bekend zijn, zullen we u verder informeren!