Vingerkolven en meerkolvigheid in maïs

Akkerbouwzaden
Meerkolvigheid en vingerkolven in de mais. Waarom zien we dit en kan het kwaad?

De laatste weken zien we meerdere verschijnselen in maïspercelen optreden. In dit nieuwsbericht informeren wij u graag naar deze verschijnselen en de oorzaken hiervan.

Meerdere maïskolven

Indien de omstandigheden gunstig zijn (vocht en temperatuur) kan maïs meerdere kolven aanleggen. Als de omstandigheden rond de bloei en de kolfvulling gunstig blijven zie je dat de bovenste kolf goed vult en de tweede eventueel ook nog een klein beetje (meestal bij de randrijen). De derde kolf heeft uiteindelijk vrijwel nooit gevulde korrels. Normaal groeit alleen de eerste kolf volledig uit en vult zich. De overig aangelegde kolven vullen zich dan niet en verschrompelen veelal.

Meerdere kolven lijkt mooi, maar uiteindelijk vullen deze zich nooit allemaal. En als de tweede al (deels) gevuld raakt dan kan dit ook ten koste gaan van de vulling van de eerste kolf. Daarom liever iedere plant één mooi gevulde kolf. Zeker midden in het perceel.

Vingerkolven/Veelkolvigheid en uitstoelingen

Wanneer een maïsplant tijdens de kolfaanleg extreme stress krijgt te verduren door factoren als hitte, koude en droogte kan de plant daarop reageren door “vingerkolven” te ontwikkelen. Er wordt dan niet één hoofdkolf gevormd maar meerde vaak kleine kolven vanuit één oorsprong/groeiknoop. Ook extreme late zaai kan dit verschijnsel opwekken. Vaak heeft dit verschijnsel een negatief effect op de kwaliteit van het te oogsten product. 

Een nadelig gevolg kan zijn dat vingerkolven gevoelig zijn voor builenbrand. Zie hiervoor het artikel over builenbrand.