Aangepast etiket voor Thiovit Jet | Syngenta Nederland

You are here

Aangepast etiket voor Thiovit Jet

Gewasbescherming
30.01.2017

Het Ctgb heeft afgelopen week de herregistratie van Thiovit Jet goedgekeurd. Deze goedkeuring gaat gepaard met een ingrijpende wijziging van het etiket. Deze wijzigingen vloeien voort uit het beperken van het risico voor niet doelwit arthropoden (nuttige insecten en spinnen).

Het middel mag niet meer worden toegepast in boomkwekerijgewassen, bessen, bramen, druiven en schorseneren.

In Appel en peer mag het middel nog maximaal 2 keer per 12 maanden toegepast worden voor de bloei tegen schurft en echte meeldauw (in de periode maart tot en met mei).

In pruim en kers mag er respectievelijk 1 cq 2 keer per 12 maanden worden gespoten in de onbedekte teelt tegen echte meeldauw en hagelschotziekte (in de periode maart tot en met mei).

Thiovit Jet blijft toegelaten in de bedekte teelt van aardbei en perzik, respectievelijk max 4 en 2 keer per 12 maanden, waarbij in perzik 1 maal voor en 1 maal na de bloei.

In de bedekte teelt van vaste planten en in de onbedekte teelt van bloemisterij gewassen mag het middel nog maximaal 10 keer per 12 maanden worden toegepast (onbedekte teelt in de periode maart tot en met juli).

In winter- en zomertarwe mag Thiovit Jet nog maximaal 2 x per teeltcyclus ingezet worden tegen echte meeldauw.

Naast de beperking in het aantal toepassingen per teelt of 12 maanden, gelden er een groot aantal driftbeperkende maatregelen en minimum intervallen voor de toepassingen.

Het wettelijk gebruiksvoorschrift wat binnenkort zal verschijnen op

  geeft daarover alle details.

Thiovit Jet mag voor niet professioneel gebruik nog worden toegepast in appel, peer, pruim, perzik, kers, aarbei en in sierbeplanting, zei het ook met beperkingen in het maximum aantal toepassingen, periode in het jaar, intervallen en al of niet bedekt zijn van de teelt.

Voor meer informatie verwijzen we naar de Ctgb website.

De bestaande voorraden voorzien van het huidige etiket mogen nog tot 1 augustus 2017 worden verkocht en tot 1 januari 2018 worden opgebruikt.

Thiovit Jet is aangevraagd voor opname op de SKAL lijst, verwacht wordt dat hierover binnenkort nadere informatie komt.