Biodiversiteitstrook lokt bijen en fietsers | Syngenta Nederland

You are here

Biodiversiteitstrook lokt bijen en fietsers

Gewasbescherming
02.05.2018
Biodiversiteitstroken kleuren Dinteloord

Ook in de Benelux voert Syngenta al een aantal jaren het  "Operation Pollinator" project uit om biodiversiteit onder de aandacht te brengen van telers, consumenten, overheden en opleidingsinstituten. Doel hiervan is het verspreiden van kennis over het belang van biodiversiteit, vooral waar het gaat om het scheppen van een aantrekkelijke leefomgeving voor bestuivende insecten en natuurlijke vijanden van plagen. 

In het kader van Operation Pollinator legt Syngenta samen met boeren en telers bloemstroken aan om bijen en andere bestuivers te voorzien van voedsel. Met elkaar hebben we tot nu 650 kilometer bloemstroken gerealiseerd. Dit is van invloed op de omgeving en naburige gewassen op ruim 13.000 hectare! De bijen varen er wel bij. Maar de fietsers ook!

Mariska Vos van akkerbouwbedrijf  "Kleintiengemeten"  in Dinteloord doet al sinds het begin met Operation Pollinator mee. Ze vertelt dat ze graag meewerken aan verduurzaming van de landbouw. Het aanleggen van biodiversiteitstroken is hier een goed voorbeeld van. "We doen dit natuurlijk voor de bijen om ze te voorzien van voedsel. Maar ook voor alle fietsers dielangs de Vlietdijk in Dinteloord rijden en vaak afstappen als de strook in bloei staat om ervan te genieten."

Inmiddels is de strook alweer ingezaaid... nu afwachten wat voor kleurenpracht het dit jaar weer wordt!