Doseringsverlaging is niet altijd duurzaam en kan meer kosten! | Syngenta Nederland

You are here

Doseringsverlaging is niet altijd duurzaam en kan meer kosten!

Gewasbescherming
03.02.2018

Uiteraard wilt u zo economisch mogelijk telen en kostenbewust uw uitgaven plannen. Een makkelijke manier om op kosten te besparen lijkt het verlagen van de dosering van gewasbeschermingsmiddelen. Hiermee bespaart u direct in de kosten en lijkt u ook nog goed bezig te zijn voor het milieu. Maar vaak is deze zuinigheid een totaal verkeerde keuze die u later opbreekt. Goedkoop kan dan duurkoop worden en extra milieubelasting geven.

Onderzoek naar de laagste dosering die in praktijk nog een goed effect geeft

Geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen zijn gedurende een groot aantal jaren onderzocht onder uiteenlopende omstandigheden. Voor de registratie wordt gezocht naar de laagste dosering die in de praktijk nog een goed effect geeft. Met andere woorden: een hogere dosering dan noodzakelijk wordt niet toegestaan door de registratie instanties. Onder zeer optimale praktijkomstandigheden (gunstig weer, weinig gevoelige rassen) of door het toevoegen van extra uitvloeiers, kan soms de dosering wel iets worden verlaagd. Maar let op: dit geeft ook flinke risico's in. Een lagere dosering is sneller uitgewerkt!

Mogelijke problemen veroorzaakt door te lage dosering

Als u bij een volgende bespuiting uit schema loopt of als de ziektedruk sterk stijgt kan een verlaagde dosering flinke problemen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan Phytophthora die zich zeer snel kan ontwikkelen en waarbij u na een paar natte dagen al uit schema kunt lopen. Zo'n situatie heeft dan drie zaken tot gevolg. Enerzijds moet u dan curatief ingrijpen, vaak met een tankmix die duurdere curatieve middelen bevat. De winst van uw doseringsbesparing is dan meteen weg en omgezet in extra kosten en een hogere milieubelasting.

Resistentievorming

Bij curatieve situaties neemt de kans op het ontstaan van resistenties toe. Iets wat we altijd moeten voorkomen om een effectief middelenpakket te behouden. Er verdwijnen immers veel meer produkten dan er nieuwe bijkomen. En tot slot ontstaat bij een ziekteaantasting, ook als deze alsnog curatief bestreden wordt,  altijd een opbrengst- en kwaliteitsverlies.

Samengevat: ga zorgvuldig om met gewasbeschermingsmiddelen, voorkom risico's, extra kosten en opbrengstverliezen, verlaag niet zomaar de etiketdosering.