You are here

Het is niet pluis voor luis!

Algemeen
02.06.2017
bladluis bestrijden met pirimor percelen oppervlaktewater

Nieuw etiket: weer toepasbaar op percelen die grenzen aan oppervlaktewater

Pirimor® heeft onlangs een nieuw etiket gekregen waardoor het weer toepasbaar is op percelen die grenzen aan oppervlaktewater, indien enkele praktisch gangbare driftbeperkende maatregelen worden gebruikt zoals of 95% driftreducerende doppen of een verlaagde spuitboomhoogte (klik hier voor exacte etiket)

Dit is natuurlijk goed nieuws omdat  Pirimor onmisbaar is in een aantal teelten voor een effectieve luisbestrijding in de akker- en tuinbouw.

Pirimor is selectief en spaart de natuurlijke vijanden.

De werking van Pirimor is drieledig:

  • Contactwerking: door het directe contact met de spuitoplossing worden bladluizen gedood.
  • Dampwerking: hierdoor worden diep in het gewas verscholen luizen bestreden.
  • Translaminaire werking: hierdoor worden bladluizen aan de onderkat van het blad gedood via de voedselopname.

Voor de lijst van gewassen waar Pirimor in mag worden toegepast en de toepassingsvoorwaarden: klik hier.