Precisielandbouw: toediening op maat van de gewasbehoefte | Syngenta Nederland

You are here

Precisielandbouw: toediening op maat van de gewasbehoefte

Algemeen
11.07.2017

Precisielandbouw: toediening op maat 

De uitdaging voor de land-en tuinbouw in Nederland in de komende decennia is meer te produceren op een zo duurzaam mogelijke wijze. Centraal daarbij staat dat de opbrengst wordt gemaximaliseerd per eenheid gewasinput.

Deze inputkan zijn water, grond, kunstmest of gewasbeschermingsmiddel. Kortom “Grow more with Less”. Om hieraan bij te dragen, heeft Syngenta in samenwerking met de Wageningen Universiteit de Reglone® -app ontwikkeld.

De app wordt voor u toegankelijk als u de QR code op de Reglone-verpakking scant. U komt dan op de Reglone Protector app. Deze app geeft u een plaatsspecifiek advies of u Reglone veilig kunt toepassen, rekening houdend met de weersomstandigheden (vocht in de grond) en de gewasstand. (Klik hier voor meer informatie over de werking van de app).Tevens ontvangt u in deze app een unieke voucher code waarmee u ook de Reglone Variabele Dosering app op Akkerweb gratis kunt gebruiken voor het maken van een taakkaart.

Deze Reglone- app op Akkerweb biedt u mogelijkheden om informatie over de variatie in de bovengrondse biomassa (de groenheid van het loof) op uw percelen te vertalen naar minimum effectieve doseringen. Uiteindelijk kunt u een taakkaart downloaden, waarmee u uw landbouwspuit kunt aansturen naar de benodigde, minimale, effectieve Reglonedosering. 

NB: Reglone mag voor loofvernietiging in aardappelen niet meer worden toegepast na 4 november 2019


Een op maat toediening van Reglone, die perfect past binnen het concept van duurzame landbouw!

Achtergrondinformatie
Deze duurzame productiewijze staat hoog op de agenda bij de Europese Commissie (de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid), De Nederlandse Overheid (Nationaal Actieplan Duurzame Gewasbescherming en de Nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst), de voedingsketen (op termijn alleen verwerking van duurzaam geproduceerde landbouwproducten) en van…Syngenta. Ons bedrijf bracht in september 2013 haar strategisch plan genaamd: “Good Growth Plan” naar buiten. Hierin maakt Syngenta duidelijk dat ze in de komende jaren een bijdrage en kennis wil leveren om te komen tot een meer duurzame productie van land- en tuinbouwgewassen.

Precisielandbouw
Precisielandbouw is een vorm van landbouw waarbij planten heel nauwkeurig die behandeling krijgen die ze nodig hebben. Het grote verschil met de klassieke landbouw is dat de klassieke landbouw per veld bepaalt wat er gebeurt. Bij precisielandbouw kan de behoefte ongeveer per vierkante meter bepaald worden. In de akkerbouw houdt dit in: met zo min mogelijk kunstmest en gewasbeschermingsmiddel een maximale, homogene kwaliteit en opbrengst bereiken. Syngenta is nauw betrokken geweest bij het multidisciplinaire samenwerkingsproject IJk-akker in Noord Nederland. 

In een aantal IJk-akker deelprojecten ging het om de ontwikkeling van diensten voor variabel doseren van verschillende typen gewasbeschermingsmiddelen o.a. in aardappelen (Boxer® en Reglone®).

Inmiddels is het project IJk-akker afgesloten.

Uitgangspunt bij precisielandbouw als het gaat om gewasbeschermingsmiddelen, is dat niet het hele veld dezelfde dosering nodig heeft. Een sensor die bevestigd is op de cabine van de trekker (figuur 1) “leest” het gewas (figuur 2) rond de trekker en op deze wijze onstaat een gewaskaart (figuur 3). De informatie van de kaart (en dus de informatie van het gewas) is bepalend voor de spuitafgifte (figuur 4 en 5).

Op deze wijze ontstaat een overzicht van verschillen in gewasstand (figuur 3)

Door op deze wijze te werken, past men op een zeer verantwoorde wijze de gewasbeschermingsmiddelen toe. De dosis hangt hierbij af van het wat de sensor “leest” in het veld.