Uitgebreide licentieovereenkomst voor eigenschappen in groenten | Syngenta Nederland

You are here

Uitgebreide licentieovereenkomst voor eigenschappen in groenten

Gewasbescherming
09.09.2016

Klik hier om het Nederlandstalige persbericht te downloaden.
Click here to download the English press release.


Syngenta en Rijk Zwaan maken uitgebreide licentieovereenkomst bekend voor eigenschappen in groenten

  • Stelt beide groenteveredelingsbedrijven in staat hun innovatieve capaciteit te versterken
  • Biedt in de toekomst telers en consumenten voordelen door snellere introductie van verbeterde rassen

Syngenta, een toonaangevende, mondiaal opererende agro-onderneming, en het internationale groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan maken vandaag bekend een uitgebreide kruislicentie-overeenkomst te hebben getekend voor natuurlijke eigenschappen in groenten.

Middels deze overeenkomst verschaffen de partijen elkaar het recht om biologisch materiaal dat onder de reikwijdte van hun octrooien valt, te gebruiken voor veredeling en commerciële doeleinden in groenten. De overeenkomst vergroot hiermee de mogelijkheden voor beide bedrijven om nieuwe en verbeterde groenterassen te ontwikkelen door gebruik te maken van elkaars innovaties. De overeenkomst voorziet tussen de partijen in een volledige veredelingsvrijstelling voor octrooien, zoals die in het internationale kwekersrecht bestaat.

De ondertekening van deze overeenkomst is het directe gevolg van de gesprekken die leidden tot de oprichting van het International Licensing Platform Vegetable (ILP), waarvan beide bedrijven tot de oprichters behoorden. Het ILP maakt innovaties in groenten breed beschikbaar voor veredelaars middels een "open access"-benadering die leden tegen eerlijke en redelijke voorwaarden toegang biedt tot octrooien op natuurlijke eigenschappen in groenten. Het ILP heeft op dit moment 12 leden en staat open voor deelname van nieuwe zaadbedrijven en publieke onderzoeksinstellingen.1)

David Morgan, Hoofd Groentezaden bij Syngenta: "Continue toegang verzekeren tot veredelingsmateriaal en nieuwe eigenschappen is een van onze grootste prioriteiten. Het is de basis om nieuwe, innovatieve rassen te ontwikkelen, met sterke voordelen voor zowel telers als consumenten. Dit licentie-akkoord met Rijk Zwaan brengt twee pijplijnen van innovatie samen zodat nieuwe groenterassen

sneller op de markt gebracht kunnen worden. Syngenta is er van overtuigd dat gunstige eigenschappen en technologieën toegankelijk moeten zijn voor plantenveredelaars over de hele wereld. In dat kader is de onderneming ook met haar eigen e-licensing platform gestart. Dit verleent plantenveredelaars, bedrijven en onderzoeksinstellingen wereldwijd toegang tot Syngenta’s portfolio van geoctrooieerde natuurlijke eigenschappen in commerciële groenterassen. Zo kunnen ze de uiteenlopende rassen van een gewas creëren die telers nodig hebben en waarvan consumenten genieten."

Ben Tax, directeur van Rijk Zwaan: "Deze overeenkomst stelt ons in staat om elkaars plantenrassen te gebruiken voor veredelingsdoeleinden, ook in het geval dat het biologische materiaal onder een octrooi valt, en vervolgens de nieuw ontwikkelde rassen te vermarkten. Dit is een duidelijke win-win overeenkomst én een overeenkomst die positief is voor telers en consumenten. Open innovatie in de veredeling is van essentieel belang voor de wereldwijde voedselvoorziening."

 

Over Syngenta

Syngenta is een toonaangevende agro-onderneming die bijdraagt aan de verbetering van de wereldwijde voedselzekerheid, door miljoenen boeren in staat te stellen beter gebruik te maken van de beschikbare bronnen. Dankzij eersteklas wetenschap en innovatieve oplossingen voor gewassen, dragen onze 28.000 medewerkers in meer dan 90 landen bij aan een betere oogst. We zijn er op gericht om land vruchtbaar te houden en te beschermen tegen erosie, biodiversiteit te vergroten en landelijke gemeenschappen nieuw leven in te blazen. Meer over Syngenta leest u op www.syngenta.com en www.goodgrowthplan.com. Of volg ons op Twitter® op www.twitter.com/Syngenta

 

Over Rijk Zwaan

Rijk Zwaan ontwikkelt groenterassen en verkoopt de zaden hiervan in meer dan 100 landen. Het familiebedrijf behoort tot de top vijf in de wereldwijde groentezaden-markt en wordt gekenmerkt door een mensgerichte aanpak. Meer dan 2.600 werknemers in meer dan 30 landen werken enthousiast aan producten en diensten die waarde toevoegen voor de markt. Het hoofdkantoor is gevestigd in De Lier in Nederland. Meer over Rijk Zwaan kunt u lezen op www.rijkzwaan.com

 

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken, die kunnen worden herkend aan woordgebruik zoals ‘verwachten’, ‘zou’, ‘zal’, ‘mogelijk, ‘is van plan’, ‘vooruitzichten’,'naar schatting','gericht','op handen' en vergelijkbare uitdrukkingen. Dergelijke verklaringen kunnen onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van deze verklaringen.
Wij verwijzen u naar Syngenta’s publiek beschikbare dossiers bij de U.S. Securities and Exchange Commission voor informatie over deze en andere risico's en onzekerheden. Syngenta aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte uitspraken te actualiseren om ze een afspiegeling te laten zijn van de feitelijke resultaten, veranderde veronderstellingen of andere factoren.

Dit document is geen (onderdeel van een) aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van gewone aandelen in Syngenta AG, of Syngenta ADSs. Ook is het geen (onderdeel van een) uitnodiging voor een aanbod tot aankoop van of inschrijving voor gewone aandelen in Syngenta AG, of Syngenta ADSs; noch zal het de basis vormen voor of worden ingeroepen in verband met enige overeenkomst hiervoor.

 

Syngenta 
Technologiepark 30
9052 Gent
België
www.Syngenta.com
Contactpersoon
Toon Musschoot, head Corporate Affairs Benelux
+32 93 24 24 41
[email protected]
 
Rijk Zwaan 
 
Burgemeester Crezéelaan 40
PO Box 40 | 2678 ZG De Lier
Nederland
www.rijkzwaan.com

Contactpersoon
Ben Tax, Managing Director
+31 174 53 23 80

[email protected]


1) Meer informatie over het ILP is beschikbaar op de website: http://www.ilp-vegetable.org/