Van actieve stof naar formulering | Syngenta Nederland

You are here

Van actieve stof naar formulering

Gewasbescherming
04.02.2019
van actieve stof naar formulering

Met de huidige afname van gewasbeschermingstoepassingen en -middelen, verlangt de sector naar nieuwe en vervangende soorten. Maar, hoe wordt zo’n nieuwe actieve stof ontwikkeld en gefabriceerd?

Tijdens de vierde bijeenkomst van de Agricultural Sprayer Academy (ASA), georganiseerd bij Syngenta in Enkhuizen, werd een breed spectrum aan onderwerpen behandeld. Deels een herhaling, maar veelal verdiepende informatie over het ontstaan van gewasbeschermingsmiddelen, werking van herbiciden, diverse hulpstoffen, nieuwe werkingsmechanismen en geïntegreerde gewasbescherming. De ASA is een initiatief van Syngenta, Boerenbusiness en Bayer Crop Science. 

Werking van herbiciden
Zo worden onkruiden bijvoorbeeld bestreden om de concurrentie met de cultuurteelt te beperken en om waardeplanten van bijvoorbeeld aaltjes, virussen en insecten te onderdrukken. De werkingsmechanismen van herbiciden variëren van de groeistoffen tot de bladgroenremmers en van de aminozuurremmers tot de fotosyntheseremmers. Van de belangrijkste groepen werd de werking van de actieve stof, het stadium van toepassen en het schadebeeld besproken.

Op de vraag waarom er zoveel middelen met gelijke actieve stoffen op de markt worden gebracht, wordt uitgelegd dat bij het vinden van nieuwe actieve stoffen fabrikanten middels een patentvraag moeten publiceren. Hierdoor kunnen andere fabrikanten ondervinden welke (nieuwe) actieve stof is gebruikt. Als zij in staat zijn op moleculaire schaal een aanpassing te doen (die niet onder het patent valt), kunnen zij een soortgelijk middel op de markt brengen. Soms verwarrend, maar het is toch belangrijk een ruim assortiment te hebben met vergelijkbare werkingen. Dit om door combinaties en afwisseling van middelen, resistenties te beperken.

Nieuw werkingsmechanisme
Een nieuwe techniek die werd geïntroduceerd, is RNA-based biocontrols (RNAi). De 'i' staat voor interferentie met het actieve DNA van een insect. Tot nu toe komt het middel tot werking wanneer insecten het blad met het middel opeten. De werking wordt omschreven als een RNA-trigger, die ervoor zorgt dat de cruciale boodschapper RNA van een insect wordt uitgeschakeld, waardoor bestrijding plaatsvindt.

De belangrijke criteria van de werking zijn de dosis, de tijd waarop een insect wordt bestreden en het spectrum. Het spectrum hangt samen met het voordeel van deze techniek; het is namelijk zeer selectief. Binnen een bepaalde familie kan via deze techniek enkel een specifieke soort worden bestreden die schadelijk is voor het gewas. Hierdoor blijven niet-schadelijke insecten in leven. Kortom: het heeft geen effect op de non-targetorganisme (NTO).

Het in leven houden van deze NTO’s is een van de eerste vragen die een glastuinder zou vragen bij introductie van een nieuw middel. Aangezien in deze sector veel wordt gewerkt met natuurlijke vijanden, is gewenst dat chemische bestrijding enkel wordt toegepast om een natuurlijke plaag te bestrijden. Op deze manier kregen de deelnemers een beeld van de technieken en toepassingen van gewasbescherming in een andere sector.

Hulpstoffen
In de laatste presentatie werd behandeld hoe een ruwe werkzame stof wordt getransformeerd naar een formulering. Het doel is het mogelijk maken van oplossen in water en het verkrijgen van een homogene mix. Naast de werkzame stof, omvat een formulering andere componenten; zo ook de adjuvant, ofwel hulpstof. Het gebruik hiervan wordt afgestemd op 3 belangrijke aspecten: retentie, spreiding en bladopname.

Retentie omvat onder meer het blijven plakken van een druppel op een bladoppervlak. Dit is met name gewenst bij een stadium van gewas met weinig bladoppervlak. Een lage oppervlaktespanning van een druppel is gewenst om goede retentie te veroorzaken.

Aan het einde van de presentatie werden de situaties van de deelnemers bediscussieerd. Aangezien de middelen zelf al hulpstoffen bevatten, is toepassing van middelen met extra hulpstoffen alleen nodig in diverse afwijkende omstandigheden.

Kortom: de presentaties gaven de deelnemers van de ASA extra inzichten in de totstandkoming, de formulering en de toepassing van de middelen. Als afsluiting van de bijeenkomst werd een rondleiding gegeven door de zaadfabriek en nieuwe onderzoeksafdeling van Syngenta.

Vervolg
De volgende bijeenkomst gaat over weersomstandigheden en de invloed hiervan op de gewasbescherming. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden bij Weerplaza in Houten.

Wil je het gehele programma bekijken? Kijk dan op: www.gezondtelen.nl. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van de ASA? Schrijf je dan hier in voor de ASA-nieuwsbrief. Wil je meer weten over de nieuwe techniek van RNAi, klik dan hier.

Als afsluiting werd een rondleiding gegeven door de zaadfabriek en nieuwe onderzoeksafdeling van Syngenta