Voorkom vervuiling door gebruik van juiste verpakking | Syngenta Nederland

You are here

Voorkom vervuiling door gebruik van juiste verpakking

Gewasbescherming
15.02.2016

In de land– en tuinbouw wordt een veelvoud van verpakkingen gebruikt om de verschillende formuleringen te vervoeren van fabrikant naar de teler. Na gebruik kunnen deze verpakkingen een potentiele milieubelasting veroorzaken. Wat nu?

Het gaat dan om het verpakkingsmateriaal zelf, maar ook om eventuele restanten van het middel. Om deze milieubelasting te minimaliseren is er al enige tijd het verpakkingsconvenant bestaande uit een schoonspoelverplichting voor gebruikers en de STORL – regeling.
Verpakkingen zijn door oa Syngenta aangepast zodat deze goed aansluit op de schoonspoelinrichting op de spuitmachine en geen “dode hoeken” bevat. Verpakkingen die zijn gespoeld en zijn voorzien van het onderstaande STORL Logo kunnen met het bedrijfsafval worden afgevoerd.

Er is echter ook verpakking die zelf na goed spoelen en legen toch niet met het bedrijfsafval mee kan . Deze verpakkingen zijn uitgerust met het hier onder aangegeven STORL logo. Deze verpakkingen kan worden afgevoerd via de milieustraat van de gemeenten of via een professionele afvalverwerker. De kosten voor afvoer en verwerking worden vergoed vanuit de STORL regeling (gefinancierd door de industrie).

Syngenta heeft sinds 2008 haar verpakkingslijn drastisch aangepakt om deze zo goed mogelijke binnen de STORL kaders en de spoelbaarheid te brengen. Dit alles gericht om onnodige belasting naar de omgeving (oa naar het oppervlaktewater) te voorkomen. Deze S-pac verpakkingen zijn gemakkelijker te openen, te ledigen, te spoelen en gemakkelijker te sluiten. Doordat de verpakking beter is te reinigen komt meer middel terecht op de plaats waar het hoort (het veld) en minder op andere plaatsen.

De S-pac verpakking heeft ook geen afsluitbare “seal” meer. De “seal” kon in het verleden makkelijk verwaaien met de wind. Aan deze “seal” zit echter ook gewasbeschermingsmiddel dat op deze wijze in het mileu komt. Natuurlijk is dit maar een kleine hoeveelheid maar het onderstaande rekenvoorbeeld geeft aan dat ook kleine hoeveelheden al voor overschrijdingen kunnen zorgen.

1 gram actieve stof (= 10 ml van een product dat 100 gr/l actieve stof bevat)
die in een sloot terecht komt van 10.000 m3 (=sloot van 10 km lengte, 1 meter diep en 1 meter breed) zorgt er voor dat dit water niet meer voldoet aan de EU norm voor drinkwater

Kortom Alle kleine beetjes helpen om milieu impact van de middelen te voorkomen. Goed spoelbare verpakkingen en geen “seal “ meer helpt daarbij.