Winnaar 90% driftreducerende doppenactie Aardappeldemodag vertelt... | Syngenta Nederland

You are here

Winnaar 90% driftreducerende doppenactie Aardappeldemodag vertelt...

Gewasbescherming
27.09.2018
Winnaar driftreductie actie

Op de aardappeldemodag 22 augustus jl. konden bezoekers op de Syngentastand meedingen naar een van de drie sets 90% driftreducerende doppen. Als we begin september bij de heer van Schendel in Marknesse komen om zijn prijs af te leveren, is hij druk aan het oogsten. Maar graag vertelt hij ons in het kort op welke manier hij bezig is met duurzaamheid en driftbeperking.

De heer Van Schendel heeft een spuit die sectie gestuurd is, dit bespaart veel middel omdat er geen overlap is. Dit is volgens hem zijn beste milieu-investering geweest tot nu toe. Ook de spuitboomhoogte regelt de spuit zelf afhankelijk van gewashoogte, hierdoor kan ook geen onnodige drift ontstaan.  De spoorbreedte kan automatisch ingesteld worden afhankelijk van gewas. De heer Van Schendel vertelt ons dat hij doorgaans vier aardappelrijen onder de spuit heeft in verband met de stabiliteit van de spuit. Omdat  hij ook veel over de verharde weg rijdt, heeft hij een bandendruk-wisselsysteem op de spuit zitten waardoor hij met lage druk in het veld rijdt en op de weg de druk kan verhogen.

Restvloeistof heeft hij amper of niet.  Wanneer hij de grootte van het perceel weet, voert hij deze in het systeem in en de tank is dan leeg als hij klaar is. Wanneer hij de eerste keer de kavel spuit, heeft hij soms wat over, maar hij kan spoelen met de schoonwatertank en hij spuit dit dan uit over het betreffende perceel. Doppen worden standaard iedere twee jaar vervangen.

Een spoelplaats op het erf wil hij nog wel aanleggen voor het vullen van de spuit omdat hij geen slootwater gebruikt:  “De eisen waar een spoelplaats aan moet voldoen zijn nog erg onduidelijk geregeld in Nederland, daarom wacht iedereen”, aldus de heer Van Schendel.