Aardappelen: verhoog het aantal knollen

Biologicals
Quantis en knolzetting

Wist u dat knolzetting en bloei natuurlijke stressmomenten zijn voor de plant?


Stress geeft in aardappelen een verstoring van de groei. Dit leidt tot een opbrengstdaling.
Naast stress door hitte en droogte (abiotische stress), raakt een plant ook in stress door zijn eigen ontwikkeling, dit is biotische stress.
Een voorbeeld van biotische stress is knolzetting en bloei.
De meeste aardappelpercelen komen nu in het stadium van knolzetting, dit is veelal het moment wanneer de planten elkaar in de rij gaan raken. 

  • Dit is het optimale moment om een 1e bespuiting met QUANTIS® uit te voeren, de dosering is 2 l/ha per bespuiting.
  • Een vervolgbespuiting kan 2-wekelijks plaatsvinden. 
  • Mocht een perceel richting begin bloei (biotische stress) gaan, voer dan een vervolgbespuiting uit. 
  • Het lijkt erop dat de komende 14 dagen de weersomstandigheden en vochttoestand van de bodem van dusdanige aard zijn, dat er geen hitte- en/of droogtestress moment zal komen (abiotische stress).
  • Mocht dit wel het geval zijn, voer dan een vervolgbespuiting uit. Raadpleeg uw Quantis app,  die u kan ondersteunen voor het juiste moment van inzetten.
  • Quantis is probleemloos mengbaar met ander middelen zoals herbiciden, insecticiden en fungiciden. In de praktijk hoeft dus geen aparte bespuiting te worden uitgevoerd, maar kan het product worden toegevoegd aan de standaard phytophthora-bespuitingen of aan bijvoorbeeld een luis- of virusbestrijding.

Indien vragen raadpleeg dan uw adviseur.

 

linkKlik hier voor meer informatie over het advies en spuitmoment van Quantis

link Weten wat Quantis oplevert?