Meer groene middelen | Syngenta Nederland

You are here

Meer groene middelen

Biologicals
14.04.2021
Biologicals classificatie

De media staan er vol van: meer groen en klimaatverandering. Zeker in de land- en tuinbouw spelen beide zaken.  
Er is vanuit de samenleving en politiek het verzoek om meer groene en milieuvriendelijke middelen in te zetten. De druk op de conventionele gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds groter. Deze conventionele middelen blijven een belangrijke rol spelen voor het telen van voedsel met de vereiste kwaliteit. Jaarlijks verdwijnen tal van middelen en tegelijkertijd zien we dat we deze middelen (nog) niet kunnen missen. 
Hierdoor vallen de eerste gaten in de gewasbeschermingsschema’s:
Door een eenzijdiger gebruik van middelen is het risico op het ontstaan van resistenties groter. Noodzaak om de eerste ervaringen op te doen met groene middelen en daardoor minder afhankelijk te worden van chemische middelen.

Syngenta streeft ernaar om nieuwe oplossingen te ontwikkelen die biologie en chemie combineren en ook nieuwe technologieën integreren. Wij zullen in de komende maanden met een reeks van artikelen komen en u meenemen op reis naar nieuwe gefundeerde oplossingen, toepasbaar in de praktijk.

Wat zijn groene middelen eigenlijk?

Het antwoord is niet eenvoudig.  Groene middelen kunnen op diverse manieren worden ingedeeld, bijvoorbeeld op basis van hun natuurlijke ingrediënten zoals aminozuren, chitine of schimmelpreparaten. Een dergelijke indeling is erg technisch en lastig, omdat sommige producten een mix van ingrediënten uit diverse groepen zijn. Beter lijkt het een indeling te maken naar wat het doel is van de producten. Wil je bemesten, wil je de plant versterken of wil je plagen aanpakken?  Met deze zienswijze komen we op drie groepen uit: 

  1. Biocontrols: Verwijzen naar stoffen van natuurlijke oorsprong die worden gebruikt om gecultiveerde planten te beschermen en een direct effect hebben op schimmel-, bacteriële of dierlijke pathogenen.
  2. Biostimulanten: Omvatten een groep stoffen die worden gebruikt om de weerstand van gewassen en hun tolerantie voor abiotische stressfactoren, zoals extreme temperaturen of droogte, te verhogen.
  3. Micro-nutriënten: Zijn hulpstoffen die voor de fysiologische processen in de plant nodig zijn zoals mineralen en sporenelementen.

classificatie Syngenta biologicals

Wat zijn de verschillen tussen deze groepen?
Voor de meeste telers is het begrip micro-nutriënten of sporenelementen wel duidelijk. Het zijn meststoffen, mineralen, die de plant in een geringe hoeveelheid nodig heeft om gebrekziekten te voorkomen, om zich goed te ontwikkelen.

In het volgend nieuwsbericht leggen we uit wat abiotische factoren zijn en welke rol klimaatverandering daarbij speelt. Tot snel weer.