QUANTIS op SKAL-lijst

Biologicals
Biostimulant Quantis

Biostimulant QUANTIS is op de biologische inputlijst van SKAL geplaatst.

Dat betekent dat Quantis nu ook in biologische teelten mag worden ingezet.

Quantis op SKAL lijstQuantis op SKAL lijstSKAL is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en ziet erop toe dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van producten voldoet aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van SKAL Biocontrole.

Quantis is een biostimulant van natuurlijke oorsprong, een bijproduct van suikerriet en gist fermentatie en bevat organische koolstof, aminozuren, kalium en calcium.
In de reguliere akkerbouw wordt het product ingezet om in aardappelen opbrengstverlies als gevolg van abiotische stress, zoals droogte of hitte, te compenseren. In 2021 is op grote schaal praktijkonderzoek uitgevoerd en de resultaten hiervan laten zien dat een opbrengstverhoging in aardappelen werd bereikt van 5-10% met inzet van Quantis. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat Quantis ook een positieve invloed heeft op het aantal knollen per plant, als het product bij knolzetting wordt toegepast. Ook in andere gewassen zijn positieve ervaringen opgedaan met Quantis tegen hitte- en droogtestress.

 

linkMeer informatie over Quantis is hier te vinden: