Stress voor planten | Syngenta Nederland

You are here

Stress voor planten

Biologicals
19.05.2021
Abiotische stress en Quantis

In onze 1e artikel over Biologicals hebben we vermeld dat de media vol staan van groene middelen en klimaatverandering. 
Door de heersende klimaatverandering krijgen gewassen steeds meer te maken met stressfactoren, de zogenaamde abiotische factoren, onder andere

                          Hitte – Droogte – Koud – Verzilting

Droogte wordt door het KNMI in vorm van neerslagtekort berekend. Als we afgelopen jaar bekijken, kunt u duidelijk zien dat het neerslagtekort extreem hoog was ten opzichte van het gemiddelde van de jaren 1981 t/m 2010. Afgelopen jaar waren de planten dus behoorlijk aan stress blootgesteld.  Dergelijke stressfactoren beïnvloeden de groei van de planten negatief. KNMI Klimaatdata 2020 
Bijgesloten filmpje van het KNMI geeft een heldere uitleg over de berekening van het neerslagtekort. Klik hier

Wat gebeurt er als planten last van hitte- en droogtestress krijgen?

Bij vochttekort gaan de huidmondjes dicht, is er geen ademhaling meer, dus geen suikerproductie en dat betekent geen groei.Abiotische stress
Hitte en droogte hebben beide op een andere manier een invloed op de levensprocessen van de plant. Ze brengen de verhouding tussen fotosynthese, ademhaling en verdamping uit balans. Bij droogte worden als gevolg van vochttekort de huidmondjes gedeeltelijk gesloten, waardoor de fotosynthese afneemt. Bij hitte gaat de plant over naar verhoogde ademhaling, waardoor er stress ontstaat. Deze stress zorgt voor vorming van zogenaamde hitteshock-eiwitten waardoor ook weer de fotosynthese afneemt. Als de fotosynthese afneemt zal ook de productie afnemen en dat heeft uiteindelijk gevolgen voor de opbrengst.

Biostimulanten kunnen ervoor zorgen dat planten minder snel last hebben van deze stressfactoren. Afhankelijk van de samenstelling van biostimulanten (o.a. kalium, calcium, organische koolstof, aminozuren) zal deze een rol spelen bij het in balans houden van de levensprocessen door o.a. het regelen van het openen en sluiten van de huidmondjes. Hierdoor wordt het beheer van water voor plantencellen verbeterd en kan de plant beter met de stress kan omgaan.

Om een goed beeld te krijgen wat  biostimulanten precies doen, is degelijk onderzoek noodzakelijk. Er moet een duidelijk advies zijn,  wanneer en hoe deze middelen in te zetten om tot het beste resultaat te komen. Omdat er – anders dan bij gewasbeschermingsmiddelen - geen toelatingseisen zijn, ontbreekt het hier vaak aan. 
Syngenta gaat dit seizoen uitgebreid onderzoeken hoe bijvoorbeeld hitte- of droogtestress de gewasgroei remt en hoe u hier iets tegen kunt doen. Samen met telers gaan wij een nieuwe biostimulant QUANTIS® in de praktijk testen, om tot een gedegen advies te komen.

Blijf ons volgen, we komen nu regelmatig met meer informatie en houden u op de hoogte van onze ervaringen.