Wat doet een Biostimulant in de plant? | Syngenta Nederland

You are here

Wat doet een Biostimulant in de plant?

Biologicals
08.06.2021
Biostimulant Quantis

In de laatste Nieuwsbrief hebben we u verteld wat abiotische factoren zijn (o.a. hitte en droogte) en dat deze bij planten stress en daardoor opbrengstverliezen kunnen veroorzaken.
Akkerbouwers gaan de gevolgen van klimaatverandering de komende jaren steeds meer in de portemonnee voelen. Financiële schade door klimaatverandering kan in 2050 oplopen tot meer dan 50% van de bruto opbrengst. Dat vertelde WUR-onderzoeker Daan Verstand tijdens het NPPL webinar ‘Klimaatadaptie: omgaan met te droog en te nat.  

Waarom is hitte- en droogte stress een toenemend probleem?
Planten passen zich voortdurend aan de stress van omgevingsomstandigheden aan. Wanneer stress echter extreem of langdurig is, kunnen stresstolerantiemechanismen van planten niet langer op natuurlijke wijze deze extreme omstandigheden het hoofd bieden. Dit kan tot aanzienlijke schade oplopen. Periodes van hitte en droogte worden over het algemeen langer en intenser en doen zich meestal plotseling voor.

Is dat effect ook te zien in het veld?
Vorig jaar voerde Syngenta in de UK grootschalige praktijkproeven in aardappelen uit met inzet van de biostimulant Quantis.

“In de 30 veldproeven met temperaturen van meer dan 25°C met meer dan vier uur per dag, waren de opbrengsten met Quantis gemiddeld 2,2 t/ha hoger. Opmerkelijk is dat de grootste respons met betrekking tot opbrengst en knolgrootte herhaaldelijk plaatsvond in seizoenen en situaties met de hoogste temperaturen.”

zegt David King, Technical Manager bij Syngenta UK.
overhitting plant
Welk effect heeft hittestress bij aardappelen?
Plantenfysiologische studies geven aan dat wanneer planten onder stress komen te staan, cellen op moleculair niveau reageren om de effecten van hitte en droogte te verzachten.
Telkens wanneer de celfunctie zich aanpast, is energie nodig die anders zou kunnen worden gebruikt voor groei en opslag van koolhydraten, bijvoorbeeld in aardappelwortels en -knollen.
Het resultaat kan een opbrengstvermindering zijn in zowel het aantal als ook de grootte van de knollen, naast consistentie van kwaliteit.
Ook in Nederland is Syngenta dit jaar samen met telers en de HAS Den Bosch grootschalige praktijkproeven gestart om de toegevoegde waarde van Quantis goed in beeld te krijgen: Kan Quantis schade, veroorzaakt door droogte- en hittestress, minimaliseren en opbrengstverlaging door stress voorkomen? 

Hoe  verlicht Quantis abiotische stress?
Het belangrijkste bestanddeel van Quantis is organische koolstof, waaronder suikers en organische zuren met antioxiderende eigenschappen.
Deze antioxiderende effecten zijn cruciaal om de toxiciteit te minimaliseren die wordt veroorzaakt door reactieve zuurstofsoorten (ROS - bekend als vrije radicalen) in cellen in planten die onder abiotische stress staan.

osmotische druk en QuantisOrganische koolstof en aminozuren in Quantis zullen ook energie- en eiwitbouwstenen leveren. Deze zijn zowel nodig voor actieve fotosynthese als ook voor een efficiëntere opname van voedingsstoffen die onder stressvolle omstandigheden snel kan verminderen. Als hitte- en droogtestress in de aardappelplant verminderd kan worden, dan biedt dit potentieel voor een betere groei, dus een hogere opbrengst.

Wat is de osmo-protectieve functie van Quantis?
Zodra cellen geen water meer hebben door hitte en droogte, worden ze minder efficiënt en minder weerbaar tegen stresseffecten. De osmo-protectieve functie van Quantis versterkt het plasmamembraan rond de cel.  Hiermee kan de turgordruk (druk in de cel die water in de cel vasthoudt) op pijl blijven, waardoor de cel effectief kan blijven functioneren.

Weerbaarheid en QuantisWilt u weten hoe Quantis in de praktijk uitpakt?
Alleen met degelijk onderzoek en een goed onderbouwd advies, kunnen we een beeld vormen wanneer Quantis het beste ingezet kan worden, dus wat het juiste toepassingsadvies is voor de telers.
Blijf ons volgen, we komen regelmatig met meer informatie over de praktijkproeven van dit jaar en houden u op de hoogte van onze ervaringen.