Eindelijk regen! Maar pas op voor Bremia in uw sla | Syngenta Nederland

You are here

Eindelijk regen! Maar pas op voor Bremia in uw sla

Syngenta en duurzaamheid
12.05.2017
Bremia

Sluimerde ondanks de droge, schrale weersomstandigheden Bremia al een beetje in de sla-percelen. De regen komende tijd maakt het risico op Bremia er niet minder op. In het voorjaar wordt over het algemeen bij de rassenkeuze minder gelet op Bremia-resistentie wat het risico alleen maar verhoogt. 

Bremia behoort tot de groep van de Oömyceten een zeer agressieve schimmel die zich tijdens periodes met een hoge relatieve luchtvochtigheid razend snel kan ontwikkelen. Vrij water (nodig voor kieming) en weinig UVlicht zorgen ervoor dat de Bremia zich beter kan ontwikkelen. Door de huidige situatie met valse meeldauw is er bijna geen ras met een volledige resistentie. De ziekteweerbaarheid van de plant kan goed ondersteund worden door de preventieve inzet van gewasbescherming.

Fubol Gold is een middel wat een goede verdeling heeft in de plant. Hierdoor wordt niet alleen de plant weerbaarder tegen ziekten, maar beschermd ook het nieuw te vormen blad tegen valse meeldauw. Fubol Gold heeft sinds vorig jaar een wachttijd gekregen van 4 weken en kan daarom niet tot het eind van de teelt worden ingezet.

Een andere middel dat ingezet kan worden is Revus. Revus wordt opgenomen in de waslaag en verdeelt zich hiervandaan verder in het blad, hierdoor is Revus na 30 minuten na inzet regenvast. De afgelopen jaren zijn er in diverse regio’s goede ervaringen opgedaan. De wachttijd bedraagt 1 week.

U Kunt ook kiezen voor Amistar. Amistar heeft een bredere werking dan Revus of Fubol Gold en pakt ook Sclerotinia mee. Amistar behoort tot de groep van Strobilurines en heeft daarom alleen een preventieve werking. Inzet van de Amistar is dan ook alleen zinvol op een gezond gewas. De wachttijd  bedraagt 2 weken.