You are here

Bescherm uw zomergerst tijdig tegen schimmelziekten!

Gerst
03.05.2017
ramularia in zomergerst

De meeste zomergerst staat inmiddels boven de grond; tijd om na te denken over de ziektebestrijding.

De dichte gewasstructuur van zomergerst vormt een ideaal klimaat voor de groei van schimmels zoals netvlekkenziekte, bladvlekkenziekte en Ramularia. Voor een ideale bescherming van het gewas zijn twee bespuitingen noodzakelijk, de eerste bespuiting moet worden uitgevoerd zodra de tweede knoop voelbaar is(T1) en de tweede bespuiting (T2) als het vlagblad volledig uit is.    

Ramularia

In 2016 hebben we te maken gehad met een explosieve aantasting van Ramularia en gebleken is dat bestaande middelen onvoldoende werken bij zo’n zware ziektedruk. Ramularia is een schimmel die vooral toeslaat op een afrijpend gewas. Daarom is ons advies om bij de tweede bespuiting een chloorthalonil-bevattend middel, bijvoorbeeld  Bravo Premium, toe te voegen aan Bontima.

Zomergerst advies schimmelbestrijding 2017