Bestrijdt bladluizen in wintergranen om gerstevergelingsvirus te voorkomen | Syngenta Nederland

You are here

Bestrijdt bladluizen in wintergranen om gerstevergelingsvirus te voorkomen

31.10.2016
bestrijdt bladluizen om gerstevergelingsvirus te voorkomen

Gerstevergelingsvirus is een persistent virus, dat overgebracht wordt door bladluizen. Vroeg gezaaide tarwe of gerst kan vooral in een relatief warme herfst besmet worden door invliegende bladluizen. De besmetting blijft in het najaar beperkt tot de geinfecteerde planten en is in het gewas nog weinig opvallend. Vooral planten in de perceelsranden kunnen aangetast worden.

In het voorjaar, bij het stijgen van de temperaturen, wordt de ziekte in het veld verder verspreid. In een zachte winter in combinatie met een warm voorjaar is de kans op verdere verspreiding het grootst, omdat luizen in het gewas overwinteren en vanuit geïnfecteerde planten nog gezonde graanplanten besmetten. De aantasting wordt als haarden in het gewas zichtbaar. In gerst is de schade meestal beperkt, in tarwe kan een besmetting tot opbrengstderving leiden.

Bladluizen in wintergranen kunnen worden bestreden met 0,05 l/ha Karate Zeon®; deze bespuiting eventueel herhalen als de hoge temperaturen aanhouden.