Gerstegeld niet meer zo snel geteld | Syngenta Nederland

You are here

Gerstegeld niet meer zo snel geteld

23.03.2016

Gerstegeld is snel geteld was de aloude uitdrukking. Een goede ziektebestrijding zorgt voor een meeropbrengst en dat betaalt zichzelf uit...

Vaak wordt in gerst al vroeg een aantasting van schimmelziekten waargenomen en is het zinvol een vroege ziektebestrijding uit te voeren. Zo houdt u het gewas schoon tot de vlagbladbespuiting, deze bespuiting betaalt zichzelf terug in een meeropbrengst.

Wilt u in de zomergerst zekerheid door een effectieve ziektebestrijding, kies dan voor Bontima op T1, dosering 1 l/ha. Bontima bestrijdt bladvlekkenziekte, dwergroest en Ramularia in gerst. Zo legt u vroeg een eerste basis tegen schimmels en krijgt u later maximale flexibiliteit voor de T2 toepassing. Alle belangrijke bladziekten met één product onder controle!

Preventieve en curatieve werking
Bontima werkt zowel preventief als curatief. Op tijd gespoten remt het de myceliumgroei, hetgeen resulteert in een geode curatieve werking, het bindt zich uitstekend aan de schimmel. Doordat Bontima zich goed aan de waslaag hecht profiteert u van een lange duurwerking. Daarnaast is Bontima al na een uur regenvast.

Een middel pakt alle schimmelziekten aan!
Door de inzet van Bontima kunt u alle voorkomende schimmelziekten, zoals bladvlekkenziekte, netvlekkenziekte en Ramularia, doeltreffend bestrijden. Bontima zorgt daarnaast voorhet behoud van groene bladeren, en superieure kwaliteit. wat uiteindelijk resulteert in hoge opbrengsten. Samenstelling: 62,5 g/l isopyrazam (IZM) voor een lange duurwerking + 187,5 g/l cyprodinil (CDL) dat een curatieve werking heeft.