Heel wat redenen waarom Hyvido een hype wordt... | Syngenta Nederland

You are here

Heel wat redenen waarom Hyvido een hype wordt...

Gerst
06.09.2019
Hyvido, hybride gerst met topopbrengst

Top 3 Opbrengsten wintergerstrassen 2019 SPNA Ebelsheerd: Syngenta-rassen eenzaam aan de top!

  • Hoogste opbrengstpotentieel: jaar na jaar, ongeacht de weersomstandigheden
  • Betere ziektetolerantie voor meer opbrengstzekerheid
  • Meer stabiliteit: hybriden reageren beter op bodemheterogeniteit en stress
  • Efficiëntere benutting van water en nutriënten door de betere beworteling, presteert dus ook zeer goed onder droge omstandigheden
  • Zaadcoating met het best beschikbare middel: Vibrance®Star
  • Vroeg oogstrijp. Hierdoor kunt u het oogsten beter spreiden en bijv. nog een groenbemester inzaaien. Hierdoor is hybride gerst een welkome afwisseling in de rotatie

Inmiddels zijn de officiële resultaten binnen. Met SY Baracooda heeft u wel een heel grote vis aan de haak! SY Baracooda staat aan top op nr. 1 in de rassenproef wintergerst op de SPNA locatie Ebelsheerd met een opbrengst van 12,9 ton/ha. De nr. 2 in de rassenproef is onze nieuwe ster aan het firmament voor de Nederlandse markt: SY Galileoo. Zoals Gallileo Galilei bekend staat als de vader van de moderne astronomie, mag het hybride gerstras SY Galileoo, welhaast de vader van de moderne hybride gerstrassen genoemd worden met een opbrengst van 12,7 ton/ha! Wootan noteerde een opbrengst van 12, 4 ton/ha en staat daarmee op nr. 3. In Nederland zullen wij in 2019 SY Baracooda en SY Galileoo voeren.

Wij raden u aan niet te vroeg te zaaien. Indien u wat later zaait (rond half oktober), dan vermindert u hiermee het risico op infectie met het gerstevergelingsvirus. Wat later in het seizoen is namelijk de luizendruk lager. Blijf uw gewas wel controleren en voer zo nodig een bespuiting uit.

Informatie rassenproef  Proefboerderij SPNA Ebelsheerd

Op 20 juli 2019 is de rassenproef wintergerst op de SPNA locatie Ebelsheerd geoogst. De omstandigheden voor oogsten waren erg gunstig. Het gemiddelde vochtgehalte in de proef was 14,8%. De opbrengst in de proef lag op een zeer hoog niveau, de gemiddelde opbrengst in het onderzoek was 12,0 ton/ha. De stand van de gerst was het hele jaar goed en er heeft geen legering plaatsgevonden. Last van de droogte heeft het gewas eigenlijk niet gehad. Ook qua ziektes kan er vermeld worden dat er geen hevige aantastingen hebben plaatsgevonden, die de opbrengst van de wintergerst beïnvloed kunnen hebben. 

Niets weerhoudt u er dus van om ook voor Hyvido hybride gerstrassen te gaan!

Er zijn echter een paar uitzonderingen:
In Nederland worden de ouderlijnen voor Hyvido geteeld die de basis vormen voor de productie van hybride zaaizaad. Deze teeltgebieden zijn in bijgaand aangepast kaartje specifiek aangeduid en concentreren zich met name in centraal en Nederland, buiten de traditionele wintergerstgebieden. In deze gebieden is uitzaai van Hybride gerst niet toegestaan om vermenging te voorkomen met de ouderlijnen. Voorts mag zaad dat gecoat is met Vibrance Star niet worden uitgezaaid in grondwaterbeschermingsgebieden.

Bovendien mag zaad dat gecoat is met Vibrance Star niet worden uitgezaaid in grondwaterbeschermingsgebieden.

Hyvido hybride wintergerstrassen geven de hoogste opbrengsten