You are here

Verhoog uw rendement in gerst

Gerst
02.05.2018
Hyvido, hybride gerst met topopbrengst

Als het gaat om ziektebestrijding in granen wordt meestal over tarwe gesproken. Maar als u als teler gerst in het bouwplan hebt, wilt u hier uiteraard ook hier een maximale opbrengst, dus een maximaal rendement. U kunt vanaf dit jaar uw rendement verhogen, want net als in tarwe geeft het nieuwe fungicide Elatus™ Era een opbrengstverhoging gerst. Proeven in Nederland en praktijkervaringen uit o.a. Engeland en Duitsland, waar Elatus Era al een jaar is ingezet, laten dit zien.

De nieuwe werkzame stof Solatenol™ laat net als in tarwe in gerst een krachtige en lange werking zien, met meer groen blad en daardoor betere opbrengsten. Ziekten zoals dwergroest, bladvlekken- en netvlekkenziekte worden aangepakt. Als u zowel tarwe als gerst teelt, is Elatus Era een makkelijke keuze, want dan kunt u voor de vlagbladbespuiting volstaan met één middel voor beide teelten.

Onderstaand ziet u het resultaat van een proef in Erica op het ras Irina, met een tweevoudige bespuiting. Elatus Era houdt het gewas langer groen en geeft een hogere opbrengst.

Elatus Era zorgt niet alleen in tarwe maar ook in gerst voor een hoger rendement

De laatste twee seizoenen is Ramularia in opkomst in gerst. Deze ziekte manifesteert zich vaak tegen het einde van de teelt. Door de snelle resistentie-ontwikkeling van Ramularia tegen vrijwel alle type middelen, is het algemeen advies om een middel op basis van chloorthalonil toe te voegen aan de vlagbladbespuiting. Hoewel met Elatus Era een beter effect wordt verkregen op Ramularia, geldt hierbij het advies een chloorthalonil bevattend middel toe te voegen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Advies ziektebestrijding voor zomergerst: past Elatus Era éénmaal toen in een dosering van 0,6 l/ha op het vlagblad als er ook een T1 bespuiting wordt uitgevoerd. Als bij weining ziektedruk voor maar één bespuiting in de teelt wordt gekozen, gebruik dan een dosering van 0,75 l/ha. Voeg in de vlagbladbespuiting een chloorthalonil bevattend middel (o.a. Bravo Premium® 2 l/ha) toe tegen Ramularia.