Aanpak lastige onkruiden in maïs | Syngenta Nederland

You are here

Aanpak lastige onkruiden in maïs

Gewasbescherming
25.05.2020

André ten Heggeler, Crop Advisor bij Syngenta, heeft u in een vorige nieuwsbericht erop attent gemaakt welke gevolgen aardappelopslag in maïspercelen kan hebben als u in 2021 zou willen verhuren aan aardappeltelers.

"Voordat u maïs gaat zaaien, neem de percelen eens goed onder de loep, wat is de geschiedenis van het perceel?"

In 2019 hebben sommige percelen, die vanwege onderzaai met een onvolledige mix zijn bespoten om de onderzaai te laten kiemen, problemen ondervonden met gladvingergras.   Gladvingergras is een warmte-minnende plant die veel vocht onttrekt en relatief laat kiemt. In droge jaren een rampzalig onkruid. Het advies van André aan u voor percelen waar gladvingergras een flink probleem is:

  1. Maak de keuze voor een vroeg maïsras met oogstdatum vóór 1 oktober
  2. Met een vroeg ras kunt u het onkruid met een degelijke herbicidenmix aanpakken:

Maak gebruik van de combinatie Calaris® (bevat oa terbutylazine)  plus Frontier® Optima.

Frontier Optima is een geregistreerd handelsmerk van BASF Agricultural Solutions

Waarom?
Deze twee middelen zijn nodig om dit onkruid onder controle te houden. Door vroeg te spuiten kunnen de middelen werken op kiemende onkruiden. Te laat gladvingergras bestrijden is altijd veel lastiger of zelfs onmogelijk.

André ten Heggeler:

“Ik heb afgelopen seizoen percelen gezien die vanwege gladvingergras in opbrengst ver achterbleven. Laat het niet gebeuren in 2020. Overleg tijdig met uw adviseur of loonwerker.  Maïs leverde in de afgelopen jaren een redelijk “gegarandeerde ”opbrengst.  Dit kan ook in 2020, maak de juiste rassenkeuze en maak gebruik van de juiste aanpak van onkruiden."

  • Calaris maakt de onkruidbestrijding gemakkelijker en veiliger. 
  • U kunt op elk moment, na opkomst van de maïs, op elk perceel en in elke onkruidsituatie Calaris inzetten. Ook in combinatie met onderzaai van raaigrassen of rietzwenk is Calaris volledig veilig inzetbaar.
  • Door de snelle en brede werking van Calaris kunt u met minder middelen in de mix volstaan.
  • Dus minder lege verpakkingen. Kortom gemak en flexibiliteit verenigd in één product.

 

Onbehandeld                                              Calaris 1,5 Ltr/ha

onkruiden mais gladvingergras

Proef bestrijding Gladvingergras
Bespuiting: 1-2 bladstadium onkruid