Aanpak onkruiden in consumptie- en pootaardappelen: wat te doen bij droogte?

Gewasbescherming
Beste Gewasbeschermer 2017

In de consumptie- en pootgoedteelt is het door de droogte op dit moment een strijd om de ruggen mooi opgebouwd te krijgen. Met onkruidbestrijding is men meestal nog niet bezig.
Maar hoe moet de onkruidbestrijding straks op een matige opgebouwde of een kluiterige rug?
Gaan we een bodemherbicide inzetten of gaan we alleen vertrouwen op de contactherbiciden na opkomst van de aardappelen?
Met de droogte onstaat de vraag of de middelen nog werkzaam zijn. U wilt er ook van verzekerd zijn dat nakiemers worden aangepakt. De ingezette herbiciden mogen geen gewasreactie veroorzaken. 
Met Boxer® of Arcade® als bodemmiddel heeft u de mogelijkheid in consumptie- en pootaardappelen om nog even te wachten met een toepassing. Deze producten kunnen tot opkomst van de aardappelen worden ingezet. Jarenlang onderzoek en praktijkervaring tonen aan dat ook in droge situaties het toepassen van bodemherbiciden bijdraagt aan vermindering van de onkruiddruk en het voorkomen van veronkruiding later in het seizoen. Maak gebruik van de flexibiliteit van deze twee middelen om het onkruid straks zo goed als mogelijk onder controle te krijgen.

Advies Boxer en Arcade:
Dosering: 4/5 l/ha. Boxer wordt veelal gecombineerd met een metribuzin bevattend middel, terwijl Arcade deze combinatie al in kant en klare vorm is (dus meer geruiksgemak). Bij zeer hoge onkruiddruk en/of lastige onkruiden, kan nog een specifiek herbicide worden toegevoegd.
Tijdstip toepassen:
Consumptie-aardappelen: vóór opkomst tot bij opkomst van het gewas
Pootaardappelen: vóór opkomst van het gewas
Vermijden van drift:
Niet spuiten bij veel wind (aanbevolen windsnelheid tussen 1 en 5 meter per seconde)
Gebruik 200 – 400 liter water per hectare
Gebruik 90% driftreducerende doppen en pas de spuitdruk aan volgens informatie aangegeven door de fabrikant van de spuitdop
Pas uw rijsnelheid (max. 7-8 km/u) aan
Spuitboomhoogte van 50 cm hanteren (doppen 110° en op 50 cm afstand).

Tip:
U kunt voor Arcade o.a. de Delphy handleiding gewasbescherming raadplegen als het gaat om de gevoeligheid van rassen voor metribuzin.