Aardappelopslag gesignaleerd | Syngenta Nederland

You are here

Aardappelopslag gesignaleerd

Gewasbescherming
09.06.2021
aardappelopslag in mais

De maïs staat weer boven.
Op percelen waar afgelopen jaar aardappelen verbouwd zijn, is soms duidelijk aardappelopslag te zien. Overwinterende aardappelknollen zijn dan niet niet kapot gevroren en daardoor nu volop aan het kiemen.

Geen goede zaak,niet voor de maïsteler en ook niet voor een aardappelteler die vaker grond huurt van veehouders.
Aardappelopslag lokt aaltjes aan, die flinke schade aan de aardappelknollen kunnen veroorzaken. Op maïspercelen waar aardappelopslag niet voldoende goed aangepakt is, kan dit in de toekomst ervoor zorgen dat deze percelen niet meer geschikt zijn om te ruilen of om aardappelen te telen.

Als aardappelopslag in maïs niet grondig aangepakt is dan leidt dit tot opbrengstverlies, aaltjesvermeerdering en vormt het een bron van Phytophthora voor de omgeving.
Aardappelopslag is hardnekkig en niet in één keer aan te pakken omdat de opslagplanten ongelijk opkomen.
Als u de grond gezond wilt houden (denk o.a. aan aaltjes) dan mag opslag zich niet ontwikkelen. 

Ons advies:
Calaris®en Callisto® hebben een goede werking op aardappelopslag.
Spuit Callisto 1 l/ha of Calaris 0,5 - 0,75 + Callisto 0,75 l/ha.
Als blijkt dat na de bespuiting weer opslagplanten boven komen, dient u nog een bespuiting uit te voeren. Dit kan dan prima met Calaris 0,5 - 0,75 l/ha.