Amistar weer terug in de bloembollen markt!

Gewasbescherming
Lelie

Vlak voor kerst in 2019 kwam het nieuws dat het CTGB de aanvraag voor de herregistratie van Amistar in bloembollen en bloemknollen had afgewezen. Dit bericht kwam bij ons binnen als donderslag bij heldere hemel. De bloembollensector was hierdoor onaangenaam verrast en we voorzagen grote problemen in de bollenteelt, aangezien de alternatieven er niet voor elk gewas of grondsoort waren.Tot eind 2020 was er een opgebruiktermijn voor Amistar.

Onze route tot succes

Syngenta liet het er niet bij zitten en zette een team met specialisten bij elkaar om na te gaan of er, en zo ja welke mogelijkheden er nog waren om Amistar weer op tijd terug in de markt te krijgen. Er leken wel mogelijkheden te zijn, alleen met veel onzekerheid aangezien deze werkwijze nog nooit eerder was gevolgd.
Met een goed doordachte strategie en onderbouwing werd het voorstel eerst met de NVWA besproken. Dit resulteerde uiteindelijk tot een positief advies van de NVWA, waarna we via een versnelde procedure de toelatingsaanvraag bij het CTGB konden indienen.
Het CTGB had het al erg druk en door de Brexit komt er nog meer werk hun kant op. Het waren erg spannende tijden, maar net voor het plantseizoen van de zomerbloeiers is de toelating voor de grondbehandeling in bloembollen en bloemknollen gerealiseerd!
 
De belangrijkste wijzigingen t.o.v. het oude etiket:

1. Lagere dosering: de nieuwe toelating is met een dosering van 3 l/ha
2. Geen restrictie grondwaterbeschermingsgebieden: Amistar mag nu ook in grondwaterbeschermingsgebieden worden toegepast.

Het gevaar van Rhizoctonia

Rhizoctonia solani kan voor veel uitval zorgen in lelie. De dradenschimmel kan na het planten de stengel infecteren. Bij een matige aantasting ontstaan alleen oranje/bruine vlekken, maar bij een heftige aantasting dringt de schimmel meer de stengel binnen waardoor de sapstroom beperkt wordt. Enkele weken na opkomst zie je dan veelal de koppen wat verkleuren en vooral bij hogere temperaturen komt dit beeld duidelijker naar voren. De planten worden vervolgens paars en vallen dan om. Door het toepassen van Amistar wordt de energie voorziening van de schimmel aangepakt waardoor deze sterk geremd wordt in de ontwikkeling en zal sterven.    

Wil je meer informatie over Rhizoctonia bekijk dan deze video:

Optimale bescherming in combinatie met Nemathorin!

Naast de goede werking van Amistar tegen Rhizoctonia levert het middel ook een positieve bijdrage aan de wortelkwaliteit. Wortels die aangetast worden door aaltjes zijn extra vatbaar voor schimmelaantasting, waardoor wortelrot kan ontstaan. Door het toepassen van Nemathorin wordt de aaltjes druk verlaagd en zorgt Amistar vervolgens voor bescherming van de wortels tegen de schimmelaantasting.

Tot eind 2020 mocht Amistar gebruikt worden in een dosering van 6 l/ha. Vanaf nu mag Amistar toegepast worden in een dosering van 3 l/ha. Hier hebben we inmiddels uitgebreid proeven mee gedaan. Wilt u meer informatie over Amistar? Neemt dan contact op met uw Syngenta adviseur.

De voordelen van Amistar:

- Uitstekende werking tegen Rhizoctonia solani

- Als enige middel toegelaten in alle bloembol -en bloemkolgewassen en werkzaam op alle grondsoorten

- Goede werking tegen wortelrot

- Goede nevenwerking tegen Oömyceten, zoals Pythium

Kijk ook eens op ons Expert Center voor de sierteelt! Hier vindt u informatie over resistentiemanagement, spuittechniek, hulpstoffen en nog veel meer informatie die bijdraagt aan een optimale teelt van uw gewas.