“Beter nu schimmels in peen controleren dan later corrigeren.”

Gewasbescherming

Binnen afzienbare termijn wordt de bestrijding van schimmels in peen weer actueel. Volgens Steven Dorrestijn is vroeg beginnen met fungicidebespuitingen beter dan wachten en risico’s nemen. “We kunnen immers vrijwel niet meer corrigeren. En het is meestal ook goedkoper.”

“De peen staat er op de meeste percelen goed bij, dus laten we proberen om dat zo te houden.” Volgens Steven Dorrestijn is het bij de schimmelbestrijding in peen niet verstandig  om nu nog lang te wachten met de eerste bespuiting.

“In deze periode van de teelt komt de meeste dreiging van de echte meeldauw. Die schimmel slaat vooral toe bij droogtestress en daar denk je na de recente neerslag misschien niet direct aan. Maar bij de huidige temperaturen en met een beetje wind verdamp je zomaar 3 a 4 mm per dag.” 

Vroege start is beste beslissing

Dorrestijn is er met zijn jarenlange advisering in de peen van overtuigd dat een vroege start van de schimmelbestrijding altijd de beste aanpak is. “Daar zijn meerdere redenen voor”, legt hij uit.  “Allereerst hebben we vrijwel alleen maar preventieve middelen tot onze beschikking. Curatief kun je vrijwel niets meer. Als er door een te late start van de bespuitingen toch meeldauw in het gewas komt, blijf je achter de feiten aanlopen. Meestal levert dat meer spuitkosten op dan wanneer je op tijd begint. En  meeldauw maakt je gewas ook nog eens vatbaarder voor alternaria. Dus bij een geslaagde vroege meeldauwbestrijding snijdt het mes aan twee kanten.”

Peen voor de versmarkt moet volgens Dorrestijn sowieso rond de langste dag de eerste bespuiting krijgen. “Bij deze teelt moet het loof immers fris blijven en heb je geen tolerantie. Amistar­® Top is een prima middel voor de eerste bespuiting. Wat er daarna nog nodig is aan vervolgbespuitingen hangt af van de resterende teeltduur; dat is bij teelt voor de versmarkt voor elke teler anders. Afsluiten met een groen middel kan prima.”

Met zekerheid uitstippelen

Voor de bewaarpeen kan de gewasbeschermingsadviseur het aanbevolen spuitschema met veel meer zekerheid uitstippelen. “Begin met de eerste bespuiting bij een gewaslengte van ca. 15 cm. Als je denkt dat de peen last heeft van droogtestress kun je desgewenst iets eerder beginnen. 

Blijven opletten

Om het optimale effect van de schimmelbespuitingen te bereiken heeft Dorrestijn nog een paar tips. “Blijf je gewas en de weersomstandigheden goed volgen zodat je zeker weet dat je een bespuiting op een goed moment uitvoert. En omdat alle fungiciden gespoten moeten worden met een dop met 90% driftreductie zul je met genoeg water moeten spuiten om overal in het gewas te komen. Dus gebruik minstens 300 liter per hectare