Bieten telen na Calaris

Gewasbescherming
Ploegen na Calaris

Calaris bevat mesotrione en terbuthylazine. Terbuthylazine is een belangrijke stof bij de onkruidbestrijding in maïs tegen o.a. ooievaarsbek en gladvingergras. Bovendien zorgt terbuthylazine voor een algemeen snellere en bredere werking. Syngenta heeft afgelopen jaar praktijkonderzoek gedaan met verschillende doseringen Calaris om het effect op volgteelten verder te onderzoeken.
Bij een volgteelt van o.a. bieten of groenten na het gebruik van mesotrione (Calaris® of Callisto®) is ons advies om te ploegen. Omdat niet overal meer wordt geploegd, hebben we dit voorjaar al vroeg bieten gezaaid op het proefveld van afgelopen jaar zonder te ploegen.

Praktijkproef bieten na Calaris

Foto: Opgenomen 23 maart 2020 vóór de nachtvorst

Onze conclusie op 23 maart:
De groei van bieten zonder ploegen is in alle objecten gelijk en wordt niet beïnvloed door het gebruik van diverse maïsherbiciden. 

Ons advies rondom volgteelten na het gebruik van mesotrione blijf onveranderd:
Hoewel meer mogelijk is dan vaak wordt gedacht adviseren we te ploegen bij de nateelt van bieten of groenten na het gebruik van mesotrione.
Calaris en Callisto kunnen dan gewoon en zonder risico ingezet worden. Als gevolg van onderzaai en de zachte winters zal de noodzaak om te ploegen toch toenemen in de toekomst.