Bladziekten in suikerbieten | Syngenta Nederland

You are here

Bladziekten in suikerbieten

Gewasbescherming
03.04.2020
Bicanta beschermt bieten beter tegen Stemphylium en Cercospora

De laatste jaren neemt de druk van Cercospora toe, een van de belangrijkste ziekten in bieten. Het hoge gehalte difenoconazool in Bicanta (125 gram/ha) geeft een robuuste werking op Cercospora. Samen met de stof azoxystrobine wordt ook tegen andere bladziekten een goede bescherming verkregen. Om het beste teeltresultaat te verkrijgen wordt geadviseerd Bicanta vroeg in de teelt in te zetten (de eerste bespuiting). Indien nodig kan later een tweede bespuiting worden uitgevoerd.

Bicanta is eind 2019 toegelaten als een nieuw fungicide in de teelt van bieten. Bicanta bevat de werkzame stoffen azoxystrobine en difenoconazool. De combinatie van deze stoffen zorgt voor een uitstekende werking op diverse bladziekten zoals bladvlekkenziekte, roest en meeldauw. De dosering van Bicanta is 1 l/ha en mag twee keer per teeltcyclus (met spuitinterval van 21 dagen) toegepast worden, vanaf het moment dat de bladeren 90% van de grond bedekken (BBCH 39).
 
Naast oppervlaktewater moet een driftreducerende techniek uit tenminste de klasse DRT90 gebruikt worden. Bicanta mag worden ingezet in grondwaterbeschermingsgebieden. Wel geldt dat dit middel, of andere middelen die difenoconazool bevatten, slechts eens per twee jaar op hetzelfde perceel mogen worden toegepast.