Blijf uw gewas controleren op bladvlekken | Syngenta Nederland

You are here

Blijf uw gewas controleren op bladvlekken

Gewasbescherming
29.07.2021

We hebben dit jaar met hele andere weersomstandigheden te maken, vergeleken met de afgelopen jaren.
Helaas is er op diverse plaatsen hevige neerslag gevallen met schade tot gevolg, maar in veel gebieden is het over het algemeen tot dusver groeizaam weer.

Er zijn afgelopen periode veel infectiekansen geweest voor zowel Stemphylium als ook Cercospora en in de praktijk zijn de eerste vlekjes gevonden.

weet Arjan Ottens te berichten.

cercospora in bietenOver het algemeen zijn de bieten inmiddels 1 tot 2 keer beschermd en het is nu zaak om de bieten te blijven controleren op bladvlekken en te beschermen vóór een nieuwe infectieperiode.
Houd uw interval tussen T1 en T2 niet te lang, aangezien er in deze periode veel nieuw blad bij groeit wat onbeschermt is!
Spuit op een droog gewas met voldoende water (250-300l liter) en zorg dat het na de bespuiting minimaal 1-2 uren droog blijft.

Wist u dat er diverse fungiciden in de bietenteelt wegvallen?

Dit wordt een uitdaging om uw gewas ziektevrij te houden. Het is van belang om middelen met verschillende werkzame stoffen met elkaar af te wisselen om uw gewas optimaal te beschermen. 

Ons advies:
Bicanta® is een product dat zowel een triazool (125G/L difenoconazool)  als ook een strobilurine (125G/L azoxystrobine) als actieve stof bevat. 
Pas Bicanta 2x per teeltseizoen toe
Dosering: 1 LTR per ha
Maak gebruik van doppen met minimaal 90% driftreductie
Mag in grondwaterbeschermingsgebieden 

Het resultaat: optimale bescherming tegen Cercospora, Stemphylium, meeldauw, Ramularia en roest