Brede toelating in sterke biofungicide

Gewasbescherming
Paprika proef Taegro

Een van de sterke troeven van één van de eerste biofungicide Taegro® is een goede werking op een zeer brede reeks schimmels. Dit is een interessant afwisselproduct voor veel teelten door de lage dosering en het is makkelijk en eenvoudig te gebruiken. Door de brede werking zijn er vooral kansen bij de geïntegreerde aanpak van echte meeldauw in o.a, paprika en komkommer.

Taegro® heeft een wettelijk gebruiksvoorschrift voor schimmelbestrijding in een brede reeks gewassen. Het biofungicide dat voorkomt dat verschillende schimmelziekten de plant binnendringen mits het tijdig wordt ingezet. 

“Die brede toelating onderstreept de potentie van het middel”,

stelt crop advisor Caroline van den Hoek.

Meerwaarde

 “We hebben al de nodige proeven gedaan in o.a, paprika en komkommer en bij die gewassen biedt Taegro echt meerwaarde in combinatie met veelgebruikte gangbare fungicides.” Hij refereert onder andere aan een meeldauwproef in komkommer eind 2019 waarbij de combinatie van één curatieve chemische correctie, gevolgd door bespuitingen met een combinatie van Taegro en uitvloeier Elasto, zeer goede resultaten gaf. Van den Hoek: “Solo geeft Taegro meestal geen volledige bestrijding maar in zo’n schema met curatief fungicide en Elasto levert het middel een belangrijke bijdrage aan de bescherming. Ook kan je met zo’n aanpak de hoeveelheid chemie flink beperken zonder op effectiviteit in te boeten. Wanneer er al een aantasting in het gewas aanwezig is of de druk van schimmelziekten hoog is, dan is het advies om Taegro te combineren met een chemisch middel om de aantasting kan verlagen.

Lage dosering

Van den Hoek ziet Taegro door z’n specifieke kenmerken als een belangrijke schakel in de residu-arme teelten. Sinds het najaar van 2020 heeft Taegro een Skal-erkenning en mag het 12 keer per jaar als bladtoepassing worden gebruikt. Ook de lage dosering is een pluspunt aan Taegro “Je hebt maar maximaal 370 gram per hectare nodig”, besluit Van Den Hoek. “Dat scheelt een boel gesjouw in vergelijking met andere producten.”